Agenții de plasare a forței de muncă în străinătate nu mai au voie să perceapă tarife de mediere, comisioane sau alte taxe

765 views

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Argeș anunță modificări ale Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate. Activitatea de plasare forță de muncă în străinătate, o poate desfășura un agent de plasare a forţei de muncă persoană juridică.

Acesta are în principal următoarele obligații:
– să se înregistreze la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul.
– să aibă încheiate cu persoane juridice sau fizice, stabilite intr-un alt stat decât România, care au calitate de angajator conform legislației statului respectiv, contracte care conțin oferte ferme de locuri de muncă.
– să încheie cu solicitanții locurilor de muncă contracte de mediere;
– să efectueze activitățile de mediere și plasare în mod gratuit.

CONTRACTUL DE MEDIERE este un contract de natura civilă care se încheie de către agent cu cetățeanul român. Acest contract de mediere trebuie să conţină: denumirea angajatorului din străinătate/țara pentru care se face medierea în vederea angajării, adresă, număr de telefon/fax; descrierea muncii şi a condiţiilor de muncă, durata timpului de muncă, durata contractului de muncă, salarizare, condiţiile de transport, de locuit.

Începând cu data de 05.03.2018 AGENTUL DE PLASARE nu mai are dreptul legal de a percepe tarif de mediere, comisioane sau alte taxe.

CONTRACTUL DE MUNCĂ
Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a asigura încheierea contractelor de muncă dintre cetăţenii români şi angajatorii străini şi în limba română.

CAUȚI UN LOC DE MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE ?

Verifică dacă agențiile care oferă locuri de muncă în străinătate sunt înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă.
Verifică cu atenție oferta locului de muncă.
Verifică adresa și existența angajatorului străin pentru care ai optat.
Citește cu atenție clauzele contractului de mediere.
NU accepta cu ușurință ofertele de muncă prin intermediul anunțurilor on-line.
Poți solicita un loc de muncă în străinătate și Agenției de șomaj, prin Rețeaua EURES.

ATENȚIONARE
Persoanele fizice nu au dreptul să exercite activităţi de mediere.
Nu accepta achitarea unor sume de bani cu titlu de garanții, întocmire ”curriculum vitae“, traducere documente, procesare acte sau consultanță. Plata către agentul de plasare a unor sume de bani, reprezintă un risc pentru persoana aflată în căutarea unui loc de muncă.
Nu accepta să pleci la muncă în străinătate fără un contract de muncă sau forme legale de angajare acceptate în țara de destinație.
Soluţionarea unor conflicte de muncă pentru nerespectarea contractului de muncă de către angajatorul străin, este de competența instituțiilor statului respectiv.
Pentru informații suplimentare puteți solicita sprijinul Ambasadei României din țara respectivă, care vă poate îndruma cu privire la demersurile legale pe care le puteți urma.

Comments

comments