Afluenţă de sesizări la Avocatul Poporului Piteşti: 276 de audienţe, 55 de telefoane şi 83 de petiţii în doar un trimestru

În primul trimestru al anului 2017 Biroul Teritorial Pitești al instituției Avocatul Poporului și-a continuat activitatea specifică pentru cetățenii din județele Argeș și Vâlcea în legătură cu actele de administrare defectuoasă și încălcarea unor drepturi și libertăți de către autorități publice.

Au fost acordate  276 de audiențe, au fost primite 55 de apeluri telefonice și reținute 83 de petiții în care au fost reclamate, cu precădere încălcări ale dreptului la informare, dreptului la petiționare, dreptului la proprietate și dreptului la un nivel de trai decent. Media statistică a nivelului de adresabilitate se menține la nivelul celui din aceeași perioadă a anului trecut iar procentul de soluționări favorabile continua să fie unul important. Autoritățile locale și centrale au răspuns, în cele mai multe dintre cazurile pe care le-am semnalat și în care am cerut îndreptarea legală și repunerea în drepturile încălcate.

Au fost și excepții, una dintre ele fiind înregistrată la Primăria municipiului Câmpulung, deoarece primarul acestei autorități, până la această dată, nu a comunicat instituției noastre dacă și-a însușit Recomandarea Avocatului Poporului nr. 43 din 8 decembrie 2016 (care poate fi vizualizată la adresa avp.ro/recomandări/2016) în legătură cu dreptul persoanei vătămate de către o autoritate publică și dreptul la petiționare garantate de art. 52 și art. 51 din Constituția României.
Rămânem la dispoziția cetățenilor persoane fizice și juridice din județele Argeș și Vâlcea la sediul nostru din Pitești, str. Armand Călinescu nr. 44, telefon/fax: 0248 211 101, email: avparges@avp.ro.

Petiţiile adresate instituţiei Avocatul Poporului trebuie să se facă în scris şi să indice numele şi domiciliul persoanei fizice lezate în drepturile şi libertăţile acesteia, drepturile şi libertăţile încălcate, precum şi autoritatea administrativă ori funcţionarul public în cauză. Petiţionarul trebuie să dovedească întârzierea sau refuzul administraţiei publice de a soluţiona legal petiţia. Nu pot fi luate în considerare petiţiile anonime, iar petiţiile îndreptate împotriva încălcării drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice prin acte sau fapte ale autorităţii administraţiei publice se adresează instituţiei Avocatul Poporului nu mai târziu de un an de la data la care aceste încălcări s-au produs ori de la data la care persoana în cauză a luat cunoştinţă de ele. Nu fac obiectul activităţii instituţiei Avocatul Poporului şi vor fi respinse fără motivare petiţiile privind actele emise de Camera Deputaţilor, de Senat sau de Parlament, actele şi faptele deputaţilor şi senatorilor, ale Preşedintelui României, ale Curţii Constituţionale, ale preşedintelui Consiliului Legislativ, ale autorităţii judecătoreşti, precum şi ale Guvernului, cu excepţia legilor şi ordonanţelor. Petițiile adresate Avocatului Poporului sunt scutite de taxa de timbru.

Cu titlu de exemplu, redăm mai jos un caz de bună practică soluționat de biroul nostru.

Printr-o cerere înregistrată la Biroul Teritorial Piteşti al instituţiei Avocatul Poporului, doamna A.Ș, cu domiciliul într-o comună din județul Argeș ne-a sesizat în contextul prevederilor art.49 şi art.51 din Constituţia României, revizuită, care garantează dreptul protecție a copiilor și tinerilor şi dreptul de petiționare. Petenta a aratăt că, la data când a solicitat sprijinul instituției noastre, avea în grija sa un nepot minor al cărui tată a decedat la finele anului 2016. Fiind lipsit și de grija mamei, copilul se afla la domiciliul bunicilor săi paterni.

Relativ la această situație, petenta a solicitat primăriei din comuna de domiciliu sprijinul și îndrumările legale pentru instituirea măsurilor de protecție pentru minor, deschiderea procedurii succesorale și stabilirea tuturor drepturilor legale în favoarea minorului lipsit de grija părinților săi.
Deoarece autoritatea locală a tergiversat formularea unui răspuns la cererea petentei și era predictibil încălcarea interesului superior al copilului, am solicitat primarului acestei localități să ne informeze în legătură cu situația mai sus prezentată. Prin răspunsul pe care l-am primit ni s-a comunicat că, împreună cu DGASPC Argeș și bunicii paterni ai minorului, a fost întocmită documentația necesară instituirii măsurii de plasament al acestuia la bunici.

Având în vedere reglementările art. 112 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată și în temeiul prevederilor art. 59 alin.2 din Constituţia României, revizuită, coroborat cu art. 4 şi art.23 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, cu modificările şi completările ulterioare, am solicitat DGASPC Argeș să procedeze cu celeritate la instituirea măsurilor de protecție pentru minor.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş ne-a informat că în şedinţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Argeş din data de 09.03.2017, s-a hotărât plasamentul copilului la bunicii paterni. În acest sens a fost emisă hotărârea conform căreia, începând cu aceeaşi dată, s-a stabilit şi dreptul de a încasa alocaţia de plasament prevăzută de lege, începând cu data de 01.04.2017.
În considerarea acestei hotărâri, am explicat petentei care este procedura pe care trebuie să o îndeplinească pentru a obține de la Casa Judeţeană de Pensii Argeş decizia de acordare a pensiei de urmaş pentru minor, conform prevederilor art.84 alin.b), art. 103 alin. (1) din Legea nr.263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here