Primăria Municipiului Piteşti vă oferă alternativa plăţii online a impozitelor şi taxelor locale, precum și a amenzilor, cu cardul bancar, prin Internet şi POS, fără comision.
 
Pentru achitarea obligaţiilor fiscale (impozite şi taxe locale, amenzi) datorate bugetului local, Primăria Municipiului Piteşti acceptă plata pe baza instrumentelor de plată electronică, prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit, utilizând Internetul, precum şi terminalele pentru transferul de fonduri la punctul de încasare, tip POS, instalate atât la sediul Primăriei Municipiului Piteşti cât şi la centrele de încasări situate în cartierele municipiului Piteşti. În cazul plăţilor prin Internet, la adresa www.primariapitesti.ro, secţiunea Impozite şi taxe locale, contribuabilii (persoane fizice şi persoane juridice) trebuie să solicite, o singură dată, Biroului Informatică din cadrul Primăriei Municipiului Piteşti înregistrarea ca utilizatori ai sistemului, operaţiunile de înregistrare şi alocare a parolei de acces fiind gratuite. Modulul de plată electronică al sistemului informatic pentru administrarea impozitelor şi taxelor locale este disponibil încă din luna mai 2003 şi oferă contribuabililor posibilitatea de a afla şi achita cuantumul obligaţiilor fiscale prin intermediul Internetului, după autentificarea corespunzătoare în sistem. Primăria Municipiului Piteşti, de la data de 16 iunie 2011, este înregistrată în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP), care se poate accesa la adresa de internet: www.ghiseul.ro secţiunea Primăriei Municipiului Piteşti. În cazul plăţilor prin Internet, la adresa www.ghiseul.ro, secţiunea Primăriei Municipiului Piteşti, contribuabilii (persoane fizice sau persoane fizice autorizate) pot efectua plata obligaţiilor fiscale cu autentificare şi fără autentificare. Pentru ”Plata cu autentificare” este necesară obţinerea credenţialelor (setul de informaţii destinat accesării şi utilizării funcţionalităţilor SNEP – numele de utilizator şi parola) de la Primăria Municipiului Piteşti care se distribuie începând cu data de 20.12.2011 la Centrul de încasări impozite şi taxe locale, situat în bulevardul Republicii, bl. G1, parter (zona Centrul Cultural al Municipiului Piteşti) contribuabililor (persoane fizice sau persoane fizice autorizate), sub semnătură de primire pe baza actului de identitate. În acest sens, vă invităm să ridicaţi credenţialele de la Centrul de încasări impozite şi taxe locale, situat în Pitesti, bulevardul Republicii, bl. G1, parter, iar după autentificarea în sistem se poate achita – prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit, utilizând Internetul – impozitul pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport. Persoanele fizice pot achita amenzile, precum şi alte taxe locale prin Internet, la adresa www.ghiseul.ro secţiunea Primăriei Municipiului Piteşti utilizând: ”Plata fără autentificare”. Informaţii suplimentare privind modul de plată al obligaţiilor fiscale cu sau fără autentificare se pot obţine consultând ”Manualul de utilizare pentru contribuabili” disponibil la adresa de internet www.ghiseul.ro.
 
Centrele de încasare a impozitelor şi taxelor locale:
 
• Sediul Primăriei Municipiului Piteşti din strada Victoriei, nr. 24;
• Centrul de încasări situat în bulevardul Republicii, bl. G1, parter (zona Centrul Cultural al Municipiului Piteşti);
• Centrul de încasări situat în bulevardul Republicii, bl. 214, parter (zona Gară Sud);
• Centrul de încasări situat în bulevardul 1 Decembrie 1918, bl. M5a, parter (zona piaţă agroalimentară);
• Centrul de încasări situat în strada Bradului (lângă Şcoala nr. 12, cartier Trivale);
• Centrul de încasări situat în bulevardul Eroilor nr. 5 – în sediul Judecătoriei Piteşti – începând cu data de 02.12.2013, temporar închis. 
  • Pentru achitarea impozitelor şi taxelor locale online cu cardul bancar, se acceptă la plată carduri emise de orice bancă. Serviciile de acceptare de plăţi electronice sunt disponibile prin intermediul BRD – Groupe Société Générale şi funcţionează 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Pentru plata impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local al Municipiului Piteşti, utilizând cardul bancar, prin intermediul Internetului (la adresele www.primariapitesti.ro şi www.ghiseul.ro) şi a POS-urilor instalate la centrele de încasare ale Primăriei Municipiului Piteşti, contribuabilii nu datorează comision.
 

Comments

comments

DISTRIBUIȚI