Cum se obţine acordarea pensiei de urmaş și modalitatea prin care o persoană poate beneficia de această formă de sprijin, în condițiile în care pierde pe cineva drag și nu are alte surse de venit în afara pensiei celui decedat. Conform legii privind sistemul unitar de pensii publice (Legea nr. 263/2010), dacă persoana decedată era susţinătorul persoanelor, respectiv copiii şi soţul supravieţuitor, aceste persoane vor beneficia de o pensie de urmaș din bugetul asigurărilor sociale de stat pentru a-și asigura mijloacele necesare traiului.

În conformitate cu prevederile art. 85 şi art. 86 alin (1) din actul normativ sus menţionat, soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe toată durata vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani. În cazul în care durata căsătoriei a fost mai mică de 15 ani, dar cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se diminuează cu 0, 5 % pentru fiecare lună, respectiv cu 6% pentru fiecare an de căsătorie în minus. Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost cel puţin un an. Soţul supravieţuitor care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute mai sus, beneficiază de pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie, sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut.

Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din punctajul mediu anual realizat de susţinător, aferent pensiei prevăzute la art. 89 alin (1), în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel:
a) 50% pentru un singur urmaş
b) 75% pentru 2 urmaşi
c) 100% pentru 3 sau mai multi urmaşi.

În conformitate cu prevederile art. 92, soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după soţul decedat, poate opta pentru cea mai avantajoasă pensie.

Comments

comments