Admitere Poliție 2019. Tot ce trebuie să știi despre sesiunea din ianuarie 2019

2,101 views

Cei care își doresc să devină polițiști mai au timp până pe data de 23 noiembrie să se înscrie pentru admiterea la școlile de agenți de poliție, sesiunea ianuarie 2019.

Ministerul Afacerilor Interne şi IGPR pune la dispoziţia candidaţilor interesaţi de admiterea în instituţiile de învăţământ pentru specializarea personalului MAI, în sesiunea 2019, informaţii complete despre recrutare, selecţie, condiţii şi locuri. La şcolile de agenţi de poliţie, de exemplu, sunt disponibile în total 1.569 de locuri.

Informații necesare pe care puteți să le solicitați personalului cu atribuții de recrutare:

a) conditiile legale si criteriile specifice de recrutare, precum si modalitatea de dovedire a indeplinirii acestora;

b) prezentarea si participarea personala la fiecare etapa a concursului de admitere;

c) necesitatea declararii datelor reale, complete si exacte cu privire la propria persoana si a confirmarii cunoasterii si acceptarii conditiilor si criteriilor de recrutare;

d) acceptarea prelucrarii datelor cu caracter personal si a efectuarii de verificari specifice asupra propriei persoane, familiei si rudelor candidatului;

e) componenta dosarului de recrutare – etapele si limita de timp de constituire ale acestuia;
f) prevederile legale referitoare la angajamentul pe care candidatii declarati admisi urmeaza sa-l incheie;

g) organizarea si desfasurarea etapei I de selectie, realizata la unitatile care au recrutat candidatii, respectiv a evaluarii psihologice si a examinarii medicale;

h) documentele necesare pentru inscrierea la sediul institutiei de invatamant – in situatia in care s-a transmis dosarul de recrutare constituit in volum complet si candidatul a fost declarat apt la evaluarea psihologica si la examinarea medicala, precum si calendarul inscrierii la concursul de admitere al institutiei de invatamant;

i) organizarea si desfasurarea etapei a II-a de selectie – eliminatorie, realizata la institutiile de invatamant, respectiv a contravizitei medicale si evaluarea performantei fizice;

j) organizarea si desfasurarea etapei a III-a: proba de verificare a cunostintelor, cu indicarea adreselor site-urilor oficiale ale institutiilor de invatamant unde sunt postate tematica si bibliografia de concurs, graficul/calendarul desfasurarii concursului, precum si alte elemente de interes pentru candidati;

k) faptul ca in vederea inmatricularii, in situatia in care sunt declarati “ADMIS”, au obligatia sa depuna diploma de bacalaureat in original;

l) faptul ca nu vor fi inmatriculati sau vor fi indepartati din institutia de invatamant la care au fost declarati “ADMIS”, cei care, urmare verificarilor desfasurate ulterior admiterii, se constata ca au avut un comportament necorespunzator principiilor care guverneaza profesia de politist;

m) situatiile de exceptare de la plata taxei de inscriere prevazute in metodologiile/regulamentele de admitere;

n) respectarea prevederilor art. 142 alin. (6)-(63) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru candidatii care opteaza pentru o institutie de invatamant superior: pentru a fi inmatriculati in anul I de studii la institutiile de invatamant superior, candidatii declarati “ADMIS” care au mai beneficiat de un program de studii universitare finantat de la bugetul de stat, integral sau partial, vor face dovada ca au efectuat/efectueaza plata contravalorii studiilor sau, dupa caz, vor depune la institutia de invatamant o declaratie din care sa rezulte ca nu au mai beneficiat de subventie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenta. Absolventii de liceu ai promotiei 2018 nu au obligatia depunerii declaratiei din care sa rezulte ca nu au mai beneficiat de subventie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenta.

o) numarul de locuri destinat etniei rome si minoritatilor nationale si documentele suplimentare solicitate in vederea participarii pentru locurile distincte prevazute acestora.

Comments

comments