Directiva privind evaluarea şi managementul riscului la inundaţii 2007/60/EC, transpusă în legislaţia românească  prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 3 din 5 februarie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii Apelor nr. 107/1996, prevede îndeplinirea mai multor cerințe:

evaluarea preliminară a riscului la inundaţii – termen decembrie 2011 (finalizat); elaborarea hărţilor hazard şi a hărţilor de risc la inundaţii – termen decembrie 2013 (finalizat); elaborarea Planului de management al riscului la inundaţii – termen decembrie 2015.

Planurile de management al riscului la inundaţii au în vedere toate aspectele gestionării acestui risc și se axează pe prevenirea, protecţia,  pregătirea, inclusiv prognozele  de inundații și sistemele de avertizare. Aceste documente prevăd: promovarea practicilor de utilizare durabilă a terenurilor; îmbunătățirea capacității de retenție a apei; inundările controlate ale anumitor zone în cazul unor inundații; măsuri structurale şi nestructurale pentru reducerea hazardului şi, deopotrivă, a consecinţelor; alte acţiuni legate de prevenire, protecție, pregătire împotriva consecinţelor adverse ale inundaţiilor.

Administraţia Naţională “Apele Române” şi Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor au rolul de coordonare tehnică şi ştiinţifică în implementarea  Directivei Inundaţiii şi raportarea la Comisia Europeană, conform termenelor stabilite.

Măsurile care pot fi luate in vederea  reducerii consecințele negative ale inundatiilor sunt complexe și necesită implicarea mai multor ministere, instituții, autorități locale, județene, bazinale, si  populația.

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea va transmite către toate instituțiile cu atribuții în domeniul managementului riscului la inundații la nivel local (Direcțiile Silvice, ANIF, Consilii Județene, Direcții Agricole, IJSU etc.), solicitarea de a identifica în Catalogul de măsuri potențiale pentru reducerea riscului la inundații, măsurile ce la revin de indeplinit, conform atribuțiilor. Măsurile în curs de realizare sau propuse urmează a fi implementate în perioada 2015-2021.

Planul de Management al Riscului la Inundaţii pentru bazinul hidrografic Argeș –・Vedea va fi elaborat și publicat pe site-ul Administraţiei Bazinale de Apă Argeș – Vedea până la data de 22 decembrie 2015 și, mai apoi, raportat către Comisia Europeană până în 22 martie 2016.

Comments

comments