Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, implicată într-un proiect de management al resurselor de apă româno-olandez. Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea este beneficiară a proiectului “Îmbunătățirea continuă a componentelor sistemului de suport decizional, a informațiilor și a costurilor aferente/Continuous improvement of Decision Support System components, information and associated costs” – DSS, finanțat prin programul olandez Blue Deal – faza 1.

Proiectul pilot desfășurat la nivelul ABA Argeș-Vedea presupune soluții de optimizare a exploatării lacurilor de acumulare aflate pe râul Argeș și râul Doamnei, în vederea gestionării în bune condiții a debitelor de viitură sau pe perioade secetoase. Platforma olandeză pusă la dispozitia specialiștilor ABA Argeș-Vedea va integra toate datele de gospodărire a apelor și va fi fi un instrument se sprijin în luarea deciziilor de exploatare coordonată a infrastructurii de gospodărire a apelor.

În aceste zile au loc ateliere de lucru, organizate la nivel online pentru instruirea specialiștilor în vederea însușirii unor competențe profesionale noi și inovatoare. O dată dobândite, experții noștri vor putea constitui suport decizional în cadrul unor proiecte ulterioare, cu finanțare europeană, în care să fie integrate și dezvoltate noile soluții tehnice moderne și inovatoare (RTC).

RTC este un set de instrumente de tip “open-source” folosite pentru controlul și optimizarea unor modele de sistem, care utilizează ca puncte-cheie:
– râuri
– rețele de canale;
– cascade de lacuri de acumulare.

Instruirile sunt coordonate de către o echipă de specialiști de la „Deltares”, un institut olandez independent de cercetare aplicată în domeniul apelor de suprafață și subterane.
Proiectul face parte din programul inițiat de Autoritatea Apelor din Olanda, Blue Deal, desfășurat în cadrul „Memorandumului de înțelegere dintre Administrația Națională „Apele Române”, România şi Asociația Board-urilor de Apă din Olanda (Unie van Watterschappen)”.

Comments

comments