Colectarea separată a deșeurilor, o provocare pentru autoritățile locale

Este obligatoriu ca beneficiarii serviciului de salubrizare să-şi separe deşeurile la sursă

Este obligatoriu ca operatorii de colectare şi transport să colecteze separat, conform graficelor de colectare

Este timpul ca autorităţile locale să aplice amenzi celor care nu respectă aceste obligaţii legale

Colectarea separată a deșeurilor se dovedește a fi o provocare pentru autoritățile locale datorită mai multor factori: modificările legislative, penalitățile impuse de Fondul de Mediu, dar și costurile tot mai ridicate ale serviciului.

Potrivit ultimelor reglementări legislative cu privire la gestionarea deșeurilor, în România este obligatorie aplicarea celor două principii: „poluatorul plătește” și „plătești pentru cât arunci”. Beneficiarii serviciului, indiferent de natura lor (populaţie, agenţi economici, instituţii) sunt obligaţi să separe şi să depună deşeurile în recipienţi sau saci destinaţi fracţiei respective.

În momentul de față, Argeșul a reușit să aibă acoperire de 100% a județului cu servicii de colectare și transport a deșeurilor. Tarifele sunt unice pentru toți utilizatorii (persoane fizice, persoane juridice, instituții) și se calculează pe tona de deșeu.

Colectarea, tratarea și depozitarea se face în stațiile de transfer de la Curtea de Argeș, Câmpulung, Costești și Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Pitești/Albota.

Prin sistemul de management integrat al deşeurilor solide, autorităţile locale au pus la dispoziţie următoarele tipuri de recipienţi:

Platforme comune /blocuri:

– Containere pe culori (de metal pentru deşeurile menajere, galben pentru deşeurile din plastic şi metal, albastru pentru deşeurile din hârtie şi carton şi verde pentru sticlă)

 

Colectare individuală/gospodărie:

– Pubele pentru colectarea deşeurilor menajere/reziduale)

– Saci pentru reciclabil (galben pentru plastic, metal şi hârtie/carton şi verde pentru sticlă)

– Compostoare individuale (pentru gospodăriile care au solicitat prin intermediul U.A.T.) folosite pentru deşeurile biodegradabile.

* Recipientele (sacii sau pubelele) sunt solicitate operatorului de salubritate sau U.A.T.-ului.

Pentru atingerea ţintelor de reciclare/deviere de la depozitare, impuse de legislaţia actuală, respectiv 42% în 2019 şi 50% din 2020, din totalul deșeurilor, este necesar să facem eforturi susţinute de a separa deşeurile la sursă şi să ne asigurăm că acestea sunt colectate separat de către operatorul de salubrizate, conform graficelor agreate de către U.A.T..

Neatingerea acestor ţinte va genera costuri foarte mari pentru fiecare dintre noi. Anul acesta, fiecare tonă de deşeu care va fi colectată în amestec şi depozitată la depozitul Piteşti-Albota va avea o penalitate de 80 lei (plătibilă către A.F.M.). Acest cost va fi împărţit la toţi beneficiarii serviciului din raza administrativă a U.A.T.-ului unde nu s-a atins ţinta.

Comments

comments