Actele necesare pentru obținerea ajutorului de deces. Se pot trimite DOAR prin poștă sau email! Potrivit  Ordonantei de urgenta nr. 32/2020 privind modificarea si completarea  Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS–COV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala, va reamintim :

Ajutorul de deces se acorda, dupa caz, pe baza urmatoarelor documente transmise fie cu serviciile postale, fie in format electronic:

  1. a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 11 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 257/2011, cu completarile ulterioare;
  2. b) copia certificatului de deces;
  3. c) copia actului de identitate al solicitantului;
  4. d) copia actelor de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, dupa caz, a actului care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar;
  5. e) copia dovezii/declaratiei pe propria raspundere ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces;
  6. f) copia actului medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt si data ivirii acesteia, in cazul copilului inapt in varsta de peste 18 ani;
  7. g) copia adeverintei care sa certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani urma o forma de invatamant organizata potrivit legii.

Prevederile  mentionate mai sus inceteaza in termen de 60 de zile de la data incetarii starii de urgenta.

Comments

comments