Absolvenții de liceu, așteptați să se înscrie la Șomaj! Dacă se angajează, pot beneficia de prima de inserție

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Arges aduce în atenţia absolvenţilor de învăţământ, promoţia 2023, faptul că în termen de 60 de zile de la absolvirea studiilor, sunt asteptați să se înregistreze în evidențele agențiilor pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora își au domiciliul.

Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă obligatorie pentru obținerea facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Ca urmare a înregistrării în evidențele AJOFM Argeș, absolvenții pot beneficia de servicii gratuite de informare si consiliere profesională, mediere a muncii, servicii de formare profesională si de alte măsuri de stimulare a ocupării.

Prin absolvent al unei instituții de învățământ se înţelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii, conform legislației în vigoare, într-o instituție de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii.

Actele necesare pentru înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, sunt:
– actul de identitate;
– diploma de absolvire sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii;
– CV model Europass.

Potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării forței de muncă, absolvenţii instituţiilor de învăţământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 zile de la absolvire se înregistrează la AJOFM Argeș și se angajează cu normă întreagă pe o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă in vigoare la data incădrarii (ISR = 598 lei).

După expirarea termenului de 60 zile de la data absolvirii, în cazul în care absolvenții s-au înregistrat ca persoană în căutarea unui loc de muncă, aceștia pot beneficia de indemnizație de șomaj în cuantum de 50% din valoarea indicatorului social de referință în vigoare, pe o perioadă de 6 luni.

Informaţii suplimentare privind acordarea indemnizaţiei de şomaj se pot obţine la adresa de e-mail arges@anofm.gov.ro şi la număr de telefon 0248222415.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.