ABAAV simulează inundaţii. Se testează circulaţia informaţiei şi cunoaşterea atribuţiilor celor responsabili

În perioada 13-14 iunie 2016 Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea defășoară în județele Argeș și Dâmbovița un exercițiu de simulare a inundaţiilor.

Scopul este de a verifica modul de funcţionare a fluxului informaţional – decizional pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, modul de conlucrare a tuturor structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, cunoașterea procedurilor elaborate de către Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor pentru managementul riscurilor la inundaţii de către administraţiile publice locale,  primirea şi transmiterea informaţiilor între structurile implicate în scenariul exerciţiului de simulare, cunoașterea prevederilor Planurilor Locale de Apărare Împotriva Inundaţiilor de către membrii Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă. De asemenea se urmărește verificarea stocului de apărare împotriva inundațiilor existent la nivelul primăriilor, verificarea modului în care şefii Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă cunosc atribuţiile ce le revin pentru managementul riscului la inundaţii la nivel local, verificarea stadiului integrării hărților de risc la inundații în planurile de urbanism și amenajarea teritoriului de interes județean.

Zonele de desfăşurare sunt localitățile riverane râului Dâmbovița, aval de barajul Pecineagu: Rucăr, Dâmbovicioara, Dragoslavele, Stoeneşti, Cetăţeni în județul Argeș (13 iunie 2016) și  Malu cu Flori, Voineşti, Cândeşti, Tătărani, Măneşti, Dragomireşti, Lucieni, Văcăreşti în județul  Dâmboviţa (14 iunie 2016).

Ipoteza exerciţiului de simulare este  apariția unei viituri pe râul Dâmbovița aval de acumularea Pecineagu ca va conduce la depăşirea COTELOR DE PERICOL la  staţiile hidrometrice Malu cu Flori şi Râncăciov.

Structurile implicate sunt  Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a  Apelor, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor –・Centrul Operativ  pentru Situații de Urgență, Administrația Națională „暸pele Române”・ ABA Argeş Vedea, CJSU Argeş, CJSU Dâmboviţa,  IJSU Argeş, IJSU Dâmboviţa, SGA Argeş, SHI Văcăreşti, SGA Dâmboviţa –・ABA Ialomiţa Buzău, primăriile Rucăr, Dâmbovicioara, Dragoslavele, Stoeneşti, Cetăţeni din județul Argeș  şi Malu cu Flori, Voineşti, Cândeşti, Tătărani, Măneşti, Dragomireşti, Lucieni, Văcăreşti din judeţul Dâmboviţa.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here