A fost promulgată legea privind pensiile ocupaţionale

A fost promulgată legea privind pensiile ocupaţionale. Președintele Klaus Iohannis a semnat în cursul zilei de luni, 6 ianuarie decretul de promulgare a legii care introduce pensiile ocupaționale, categorie ce se adaugă tuturor celorlalte scheme existente în momentul de față.

În luna decembrie, respectivul act normativ a fost adoptat în unanimitate de voturi în plenul Camerei Deputaților, for decizional. Proiectul transpune prevederile Directivei (UE) 2016/2341 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale (IORP).

Acesta defineşte principiile înfiinţării schemelor de pensii ocupaţionale şi ale fondurilor de pensii ocupaţionale, autorizarea schemelor de pensii ocupaţionale, constituirea fondului de pensii ocupaţionale prin contract de societate civilă, colectarea contribuţiilor, investirea resurselor financiare ale fondurilor de pensii ocupaţionale, dar și plata pensiilor ocupaționale.

Principalele prevederii ale proiectului legislativ privind pensiile ocupaționale:

  • Poate participa la un un fond de pensii ocupaționale orice persoană care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor și care îndeplinește condițiile prevăzute în schema/prospectul fondului de pensii ocupaționale.

  • Sistemul este opțional, nimeni nu poate sa fie obligat sa contribuie la un fond de pensii ocupaționale

  • Contribuțiile angajatorului și ale angajatului se datorează, se colectează și se virează de către angajator

  • Contribuțiile persoanelor care obțin venituri din activități independente sunt virate direct de către acestea

Guvernul a adoptat pe data 27 august un proiect de lege ce reglementează cadrul legal necesar pentru înfiinţarea schemelor de pensii ocupaţionale şi ale fondurilor de pensii ocupaţionale, inclusiv aspectele legate de administrarea acestora.

Inițiativa constituirii fondului de pensii ocupaţionale îi aparține unui administrator autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în timp ce schema de pensii este stabilită de fiecare angajator care doreşte şi poate să acorde angajaților săi astfel de beneficii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here