Având în vedere atribuţiile specifice ale Inspecţiei Muncii stabilite atât prin lege cât și prin Programul Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2020, aprobat de Inspectorul General de Stat, în perioada 14.09-19.09.2020, s-a desfășurat Campania Națională privind verificarea modului de respectare de către beneficiari a prevederilor Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În acest context, inspectorii de muncă din cadrul ITM Argeș au efectuat un număr de 32 controale, au fost verificați un număr de 946 zilieri ai beneficiarilor controlați, din care un număr de 104 zilieri fiind tineri sub 18 ani. Au fost aplicate un număr de 7 sancțiuni contravenționale beneficiarilor la care se prestează munca necalificată cu caracter ocazional, pentru neîndeplinirea obligației de a înființa, completa și transmite Registrul electronic de evidență a zilierilor.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe: cercetare și dezvoltare în alte științe naturale și inginerie; restaurante; silvicultura și alte activități forestiere; agricultură; creșterea păsărilor.

Comments

comments