Activitatea de control desfăşurată de ITM Argeş în luna aprilie.
În domeniul relaţiilor de muncă. În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată, ITM Argeş a efectuat un număr de 152 de controale. Astfel, la 27 angajatori au fost depistate ca prestând muncă nedeclarată un număr de 91 de persoane. În urma acestor controale au fost aplicate 30 de amenzi, valoarea lor fiind în sumă de 701.800 lei.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe: tăierea și rindeluirea lemnului; alimentație publică, transport; construcţii, protecție și pază.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

În baza legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 146 de controale. Au fost aplicate un numar de 17 amenzi valoarea totală a acestora fiind de 69.500 lei.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe: exploatare forestieră, întreținere și reparații auto; construcţii, lucrări instalații electrice.

Comments

comments