În perioada 22-23 iunie 2017, inspectorii antifraudă au efectuat acțiuni de control la un număr de 652 contribuabili, având ca obiectiv principal analiza modului de evidenţiere, declarare şi plată a creanţelor fiscale. Urmare acțiunilor de control, în perioada în care au fost derulate verificările, contribuabilii supuși controlului au efectuat plăți în contul bugetului general consolidat în cuantum total de 15.765.878 lei.
Acţiunile se circumscriu obiectivelor strategice ale A.N.A.F. care vizează creşterea conformării voluntare şi a eficienţei colectării, prin asigurarea prezenţei inspectorilor antifraudă în zone şi la contribuabili la care se manifestă un risc fiscal ridicat şi/sau o slabă conformare.

Comments

comments