Pe parcursul lunii martie, Casa de Asigurări de Sănătate Argeş a decontat contavaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate acordate asiguraţilor argeşeni de către furnizorii de servicii medicale care se află în relaţie contractuală cu instituţia.

Suma total decontată pentru serviciile medicale, medicamentele şi materialele sanitare furnizate asiguraţilor argeşeni a fost de 50.634.050,80 lei.
Pentru cele mai importante asistenţe medicale, CAS Argeş a plătit următoarele sume:
・  în asistenţa medicalp primară: 3.806.449,75 lei din care:
   – 3.716.866,81 lei – activitate curentă
   –  89.582,94 lei – activitatea medicilor de familie în centrele de permanenţă
・  pentru serviciile medicale din asistenţa medicală spitalicească: 15.755,000 lei
・  pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală: 17.852.905,96 lei.
・  pentru serviciile medicale de hemodializă şi dializă peritoneală: 2.216.121,40 lei
・  pentru dispozitive şi echipamente medicale: 650.000 lei.
・  pentru asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice: 1.070.254,12 lei.

În luna martie CAS Argeş a eliberat un număr de 501 carduri europene şi 20 certificate provizorii de înlocuire a acestora. De asemenea au fost eliberate 2 formulare S1 şi un formular S2 (fostul E 112), utilizabil în clinicile din Spaţiul European, conform legislaţiei din domeniu.

A continuat şi procesul de tipărire a cardurilor naţionale de sănătate, acesta fiind un proces continuu. După tipărire, cardurile naţionale de sănătate ajung la domiciliul asiguraţilor prin intermediul Poştei Române, fiind livrate la domiciliu de factorii poştali.

Comments

comments