47 de fotografii inedite cu vizitele lui Nicolae Ceauşescu în Argeş

Înainte să ajungă preşedintele României, mai toată activitatea politică a lui Nicolae Ceauşescu s-a consumat, în cea mai mare parte, în judeţul Argeş. A fost vreme de 16 ani deputat de Piteşti şi tot aici Ceauşescu şi-a făcut un ziar – „Omul liber”.

Fostul dictator a fost trimis de conducerea Uniunii Tineretului Comunist în Argeş în 1935, având ca principală sarcină să recruteze cât mai multe persoane şi să facă propagandă procomunistă.

O carte – document, din care nu se mai păstrează decât un singur exemplar în arhiva Muzeului Judeţean Argeş, apărută în 1983, sub semnătura istoricului argeşean Petre Popa, intitulată „Preşedintele României Socialiste – Nicolae Ceauşescu şi Argeşul”, dezvăluie lucruri mai puţin cunoscute despre activitatea în judeţul nostru a fostului dictator.

„Tovarăşul Nicolae Ceauşescu a cunoscut oameni şi locuri din Argeş încă din 1935 – 1936, când a acţionat aici ca secretar al Uniunii Tineretului Comunist. Activitatea revoluţionară desfăşurată de tovarăşul Nicolae Ceauşescu la Fabrica de Textile din Piteşti, la minele de la Godeni şi Poienari, în şcolile de meserii sau atelierele din Piteşti şi Câmpulung, precum şi comunele Valea Mare Pravăţ sau Mioarele, a influenţat direct acţiunile organizate de comunişti în această parte a ţării, a determinat înfiinţarea de nuclee ale Uniunii Tineretului Comunist. La 1 mai 1935, tovarăşul Nicolae Ceauşescu a reprezentat tineretul din Argeş şi Muscel la Conferinţa Regionalei Oltenia a Uniunii Tineretului Comunist, care s-a desfăşurat, în condiţii de ilegalitate, la Râmnicu – Vâlcea…”, povesteşte, în cartea sa, istoricul Petre Popa.

Ceauşescu, arestat la Câmpulung

Activitatea de propagandist şi agitator în Argeş nu scapă de ochiul vigilent al autorităţilor vremii, care au decis arestarea lui Nicolae Ceauşescu, chiar după participarea la Conferinţa de la Râmnicu – Vâlcea. Iată şi ce scria Petre Popa în cartea sa despre acel eveniment: „Ca urmare a activităţii sale revoluţionare, antifasciste, tovarăşul Nicolae Ceauşescu a fost arestat în vara anului 1935 la Câmpulung, fiind apoi eliberat, la intervenţia muncitorilor comunişti din Muscel”.

Pe strada Craiovei din Piteşti, la nr. 100, Ceauşescu tipăreşte primul ziar – „Omul liber”

Un lucru pe care foarte puţini îl cunosc şi care este dezvăluit în cartea lui Petre Popa este acela că, la Piteşti, Nicolae Ceauşescu a înfiinţat prima filială a Blocului Democratic din Argeş, o rădăcină a viitorului Partid Comunist Român. Mai mult, a tipărit şi un ziar de propagandă, intitulat „Omul liber” într-un atelier de pe strada Craiovei, nr. 100 din Piteşti.

Timp 16 ani, Ceauşescu a fost deputat de Piteşti în Marea Adunare Naţională

După ce comuniştii ajung la putere în 1947, Nicolae Ceauşescu îşi reia activitatea politică din Argeş şi, pe 16 aprilie 1947, conduce şedinţa extraordinară a Biroului Comitetului Judeţean Argeş al Partidului Muncitoresc Român. Din 1952 şi până în 1969 va fi deputat de Piteşti în Marea Adunare Naţională.

În toată această perioadă, deşi deţinea funcţii importante în guvernul care conducea ţara, Nicolae Ceauşescu nu a uitat judeţul unde s-a format ca om politic, dovadă că s-a implicat activ în dezvoltarea economică a Argeşului. Un fapt care a transformat Argeşul dintr-un judeţ agricol într-unul cu una dintre cele mai puternice industrii. Astfel, pe 16 februarie 1961, Ceauşescu analizează stadiul lucrărilor la Hidrocentrala Argeş şi stabileşte construirea noii Fabrici de Filatură din Piteşti, precum şi a Combinatului de Prelucrare a Lemnului. Tot atunci a analizat şi primul proiect de sistematizare a Piteştiului.

Cu doar o lună înainte să preia funcţia de secretar general al Partidului Muncitoresc Român, pe 17 februarie 1965, Ceauşescu face o vizită-maraton în Argeş, unde vizitează nu mai puţin de cinci obiective economice majore: Combinatul de Prelucrare a Lemnului Piteşti, Centrala de Termoficare, Întreprinderea de Poduri şi Prefabricate Beton Piteşti, Întreprinderile Mecanice Câmpulung şi Colibaşi, viitoarele Uzine ARO şi Dacia. La nici o săptămână, pe 24 februarie, Ceauşescu revine în Argeş şi vizitează Fabrica „Textila”, Combinatul de Prelucrare a Lemnului, Institutul de Învăţământ Superior, Liceul „Nicolae Bălcescu”, Spitalul „Nicolae Bălcescu”, ocazie cu care vizitează şi noile blocuri care începuseră să se construiască în Piteşti.

La trei zile de la moartea lui Gheorghiu-Dej, în martie 1965, Nicolae Ceauşescu preia funcţia de secretar general al PMR. Iată şi cum este consemnat acest moment istoric în cartea omagială a cronicarului din Piteşti, Petre Popa: „La 22 martie 1965, tovarăşul Nicolae Ceauşescu a fost învestit cu cea mai înaltă funcţie de conducere a partidului nostru. Anii următori vor consacra Argeşul ca una dintre cele mai puternice zone economice şi social-culturale ale României“.

Într-adevăr, nici după acest moment, care consemnează avansarea lui Ceauşescu în fruntea ţării, acesta nu uită de Argeş şi se interesează în continuare de dezvoltarea economică a judeţului nostru. Pe 9 decembrie 1966, Ceauşescu inaugurează Hidrocentrala de pe Argeş, iar un an mai târziu, pe 20 octombrie 1967, este inaugurată şi Întreprinderea de Motoare Electrice. La 20 august 1968, în prezenţa lui Nicolae Ceauşescu, s-a inaugurat Întreprinderea de Autoturisme Piteşti – Uzina Dacia, iar pe 21 iulie 1969, Combinatul Petrochimic.

(Sursa: Fototeca online a comunismului românesc)
http://fototeca.iiccr.ro/fototeca/
Membri ai conducerii de partid şi de stat vizitând regiunea Argeş (Piteşti) [Fotografia #A160]

Membri ai conducerii de partid şi de stat vizitând regiunea Argeş (Piteşti) [Fotografia #A161]

Membri ai conducerii de partid şi de stat vizitând regiunea Argeş (Piteşti) [Fotografia #A163]

Membri ai conducerii de partid şi de stat vizitând regiunea Argeş (Piteşti) [Fotografia #A164]

Membri ai conducerii de partid şi de stat vizitând regiunea Argeş (Uzinele Chimice Piteşti) [Fotografia #A165]

Membri ai conducerii de partid şi de stat vizitând regiunea Argeş (Goleşti) [Fotografia #A169]

Membri ai conducerii de partid şi de stat vizitând regiunea Argeş (Topoloveni) [Fotografia #A170]

Membri ai conducerii de partid şi de stat vizitând regiunea Argeş (Silişteni) [Fotografia #A171]

Membri ai conducerii de partid şi de stat vizitând regiunea Argeş [Fotografia #A173]

Membri ai conducerii de partid şi de stat vizitând regiunea Argeş  [Fotografia #A175]

Membri ai conducerii de partid şi de stat vizitând regiunea Argeş [Fotografia #A176]

Octombrie 1963. Vizitarea hidrocentralei „16 Februarie” de pe Argeş. (oct.1963) [Fotografia #E426]

Octombrie 1963. Vizitarea hidrocentralei „16 Februarie” de pe Argeş. (oct.1963) [Fotografia #E427]

Octombrie 1963. Vizitarea staţiunii agricole experimentale Ştefăneşti-Argeş. (oct.1963) [Fotografia #E428]

Aspect din timpul vizitei la hidrocentrala „16 Februarie” de pe Argeş – octombrie 1963. (oct.1963) [Fotografia #E429]

Nicolae Ceauşescu şi alţi conducători de partid şi de stat la Piteşti, cu prilejul vizitării Hidrocentralei de pe Argeş (inaugurarea) şi a altor obiective. (1966) [Fotografia #E527]

Nicolae Ceauşescu şi alţi conducători de partid şi de stat la Piteşti, cu prilejul vizitării Hidrocentralei de pe Argeş (inaugurarea) şi a altor obiective. (1966) [Fotografia #E528]

Nicolae Ceauşescu şi alţi conducători de partid şi de stat la Piteşti, cu prilejul vizitării Hidrocentralei de pe Argeş (inaugurarea) şi a altor obiective. (1966) [Fotografia #E529]

Nicolae Ceauşescu şi alţi conducători de partid şi de stat la Piteşti, cu prilejul vizitării Hidrocentralei de pe Argeş (inaugurarea) şi a altor obiective. (1966) [Fotografia #E532]

Nicolae Ceauşescu şi alţi conducători de partid şi de stat la Piteşti, cu prilejul vizitării Hidrocentralei de pe Argeş (inaugurarea) şi a altor obiective. (1966) [Fotografia #E534]

Nicolae Ceauşescu şi alţi conducători de partid şi de stat la Piteşti, cu prilejul vizitării Hidrocentralei de pe Argeş (inaugurarea) şi a altor obiective. (1966) [Fotografia #E538]

Nicolae Ceauşescu şi alţi conducători de partid şi de stat la Piteşti, cu prilejul vizitării Hidrocentralei de pe Argeş (inaugurarea) şi a altor obiective. (1966) [Fotografia #E540]

Nicolae Ceauşescu şi Ion Gheorghe Maurer în mijlocul delegaţilor din judeţele Argeş şi Mureş, participanţi la Congresul al X-lea al P.C.R. (6-12 august 1969). [Fotografia #Z082]

Nicolae Ceauşescu, secretar general al P.C.R., la combinatul chimic din R.Vâlcea, cu prilejul vizitei de lucru în judeţele Vâlcea şi Argeş. (12 martie 1970). [Fotografia #Z192]

Nicolae Ceauşescu, secretar general al P.C.R., în timpul vizitei de lucru în judeţele Vâlcea şi Argeş. La rafinăria din Piteşti. (12 martie 1970). [Fotografia #Z193]

Vizita de lucru a lui Nicolae Ceauşescu în judeţul Argeş.(8 iunie 1972). [Fotografia #AA060]

Membri ai conducerii de partid şi de stat la Hidrocentrala de pe Argeş cu prilejul intrării în funcţiune a acesteia . (9 XII 1966) [Fotografia #Y364]

Membri ai conducerii de partid şi de stat la Hidrocentrala de pe Argeş cu prilejul intrării în funcţiune a acesteia. (9 XII 1966) [Fotografia #Y365]

Membri ai conducerii de partid şi de stat la Hidrocentrala de pe Argeş cu prilejul intrării în funcţiune a acesteia. (9 XII 1966) [Fotografia #Y367]

Membri ai conducerii de partid şi de stat la Hidrocentrala de pe Argeş cu prilejul intrării în funcţiune a acesteia. (9 XII 1966) [Fotografia #Y368]

Membri ai conducerii de partid şi de stat la Hidrocentrala de pe Argeş cu prilejul intrării în funcţiune a acesteia . (9 XII 1966) [Fotografia #Y369]

Membri ai conducerii de partid şi de stat la Hidrocentrala de pe Argeş cu prilejul intrării în funcţiune a acesteia. (9 XII 1966) [Fotografia #Y370]

Membri ai conducerii de partid şi de stat la Hidrocentrala de pe Argeş cu prilejul intrării în funcţiune a acesteia. (9 XII 1966) [Fotografia #Y374]

Vizita de lucru a lui Nicolae Ceauşescu în judeţul Argeş. La Întreprinderea de autoturisme Piteşti. (17 septembrie 1976) [Fotografia #LA212]

Vizita de lucru a lui Nicolae Ceauşescu în judeţul Argeş. La Întreprinderea Mecanică Muscel. (17 septembrie 1976) [Fotografia #LA213]

Vizita de lucru a lui Nicolae Ceauşescu în judeţul Argeş. La Întreprinderea Mecanică Muscel. (17 septembrie 1976) [Fotografia #LA214]

Vizita de lucru a lui Nicolae Ceauşescu în judeţul Argeş, unde a examinat măsurile luate pentru strângerea grabnică a recoltei; la Leordeni. (19 octombrie 1976) [Fotografia #LA269]

Vizita de lucru a lui Nicolae Ceauşescu în judeţul Argeş, unde a examinat măsurile luate pentru strângerea grabnică a recoltei; la Leordeni. (19 octombrie 1976) [Fotografia #LA270]

Februarie 1961. Conducători de partid şi de stat în timpul vizitei de lucru la Piteşti şi împrejurimi. (febr.1961) [Fotografia #E358]

Piteşti, februarie 1965. Nicolae Ceauşescu în vizită de lucru la Institutul Pedagogic de 3 ani. (febr.1965) [Fotografia #E445]

Februarie 1965. Nicolae Ceauşescu vizitează la Piteşti un nou complex de locuinţe. (febr.1965) [Fotografia #E454]

Februarie 1965. Nicolae Ceauşescu vizitează liceul „Nicolae Bălcescu” din Piteşti. (febr.1965) [Fotografia #E461]

Piteşti, februarie 1965. Nicolae Ceauşescu vizitând noul magazin de autoservire din cartierul „Bucureşti”. (febr.1965) [Fotografia #E493]

În prezenţa lui Nicolae Ceauşescu, secretar general al P.C.R., preşedintele R.S.R., a Elenei Ceauşescu şi a altor conducători de partid şi de stat, a avut loc la Piteşti sărbătorirea Zilei recoltei.(29.X.1978) [Fotografia #BA558]

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.