Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș a efectuat în prima lună a anului 172 de controale în domeniul relațiilor de muncă. La 28 de angajatori au fost depistate ca prestând muncă nedeclarată un număr de 47 de persoane. În urma acestor controale, au fost aplicate 22 amenzi, valoarea lor fiind în sumă de 600.000 lei.

Deficienţele constatate în urma controalelor: neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat; neacordarea drepturilor salariale; netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor; necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit; neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă; netransmitere contract individual de muncă în Revisal.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe: comerț, restaurante; alimentație publică, transport; construcţii, protecție și pază; confecții, producție mobilă, spălătorii auto.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 161 de controale

ITM Argeș a efectuat 161 de controale în domeniul securității și sănătății în muncă. Au fost aplicate 10 amenzi în valoare totală de 41.500 lei.

Deficienţele constatate în urma controalelor: lipsă instruire SSM; lipsă control medical periodic; necomunicare eveniment; lipsă echipament individual de protecţie.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe: exploatare forestieră, întreținere și reparații auto; construcţii, lucrări instalații electrice.

Comments

comments