4.500 de unități gimnaziale vor fi dotate cu echipamente wireless

Executivul a adoptat în ședința de Guvern, din 27 septembrie, o hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Platformă naţională integrată – Wireless Campus”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crearea unei platforme naţionale integrate de tip campus care să asigure, cu prioritate în școli de nivel gimnazial, serviciul de acces fără fir la rețele de date deschise interconectate, inclusiv la internet.

Proiectul va avea o valoare totală de 209.921 mii lei, 85% reprezentând finanțarea europeană nerambursabilă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Crearea infrastructurii tehnice necesare utilizării resurselor şi serviciilor de tip OER și WEB 2.0 în educație pentru minimum 2.000 de școli;
2. Dotarea în cadrul proiectului a unui număr de 4.500 de unități gimnaziale cu echipamente wireless;
3. Creșterea ponderii profesorilor care utilizează internetul prin wireless-campus la 15%, până la finalul perioadei de sustenabilitate a proiectului.

Beneficiarul principal al investiției, Agenția de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare, va asigura buna funcționare a echipamentelor achiziționate și a platformei create în cadrul proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite.

Proiectul va contribui indirect la atingerea valorilor ţintă ale indicatorilor din Agenda Digitală, şi anume a procentului instituțiilor de învățământ preuniversitar care folosesc OER (Open Educational Resources), Web 2.0 în educație, ținta fiind stabilită pentru 50% până în 2020.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here