În anul 2017, pentru asiguraţii argeşeni au fost tipărite 13.653 carduri naţionale de sănătate din care 1.235 au fost returate CAS Argeş.

Din 4221 carduri naţionale nedistribuite de către unităţile poştale, CAS Argeş a distribuit asiguraţilor care s-au prezentat la sediul instituţiei un număr de 361 de carduri.

Până la data de 31 decembrie 2017 au fost înregistrate 4.460 de solicitări de tipărire a cardului duplicat din care:
・ 4442 au reprezentat solicitări ca urmare a pierderii, deteriorarii sau modificării datelor personale
・ 18 au reprezentat solicitari de carduri duplicat ca urmare a unor defecţiuni tehnice.

39 de asiguraţi au refuzat, în anul 2017, utilizarea cardului naţional de sănătate din motive religioase sau de conştiinţă şi au solicitat CAS Argeş emiterea unei adeverinţe.

Comments

comments