30 septembrie, ultimul termen scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale aferente 2022

Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Pitești informează că data de 30 septembrie 2022, inclusiv, este termenul scadent pentru plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloacele de transport, aferente semestrului al II-lea, pentru anul fiscal 2022.
Important: pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele scadente, contribuabilii datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii în cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Este recomandată alternativa 𝙥𝙡𝙖̆𝙩̧𝙞𝙞 𝙤𝙣𝙡𝙞𝙣𝙚 a impozitelor şi taxelor locale, precum și a amenzilor contravenționale, variantă rapidă, sigură și fără necesitatea deplasărilor sau a așteptării la ghișeu. Se poate face oricând, cu un card bancar, prin Internet, fără comision, la adresele: www.primariapitesti.ro şi www.ghiseul.ro, ambele sisteme fiind disponibile şi funcţionând 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.
La adresa www.ghiseul.ro, contribuabilii persoane fizice, pot obține online datele de acces în secțiunea „Solicitare date de acces”. Autentificarea în sistem se realizează în secțiunea „Plată cu autentificare”, unde persoanele fizice pot vizualiza și achita prin intermediul cardurilor de debit și al cardurilor de credit, obligațiile fiscale datorate bugetului local al Municipiului Pitești. În secțiunile „Plată amenzi/Plată fără autentificare” persoanele fizice pot achita amenzile/alte taxe locale.
În cazul persoanelor juridice, cererea privind emiterea informațiilor pentru autentificare pe www.ghiseul.ro, se depune la Serviciul Constatare Impunere Persoane Juridice situat în imobilul din Bulevardul Republicii, nr. 81, bl. G1 sau prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail: scipj@primariapitesti.ro, iar informații suplimentare privind depunerea online a cererii pentru emiterea credențialelor de acces pentru SNEP (www.ghiseul.ro), se regăsesc pe site-ul instituției www.primariapitesti.ro, secțiunea Servicii online-Depunerea unor declarații pentru Direcția Impozite și Taxe Locale.
Mulțumim cetățenilor care și-au achitat obligațiile fiscale!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here