Activitatea de control desfăşurată de ITM Argeş în luna iunie 2016, în domeniul relaţiilor de muncă.

În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară activitate fără forme legale, ITM Argeş a efectuat un număr de 198 de controale. Astfel, la 27 angajatori au fost depistate ca lucrând fără forme legale de angajare un număr de 93 de persoane.

În urma acestor controale au fost  aplicate 28 amenzi, valoarea lor fiind în sumă de 342.500  lei.

La 8 angajatori au fost găsite peste 5 persoane care prestau activitate fără forme legale de angajare, iar la un angajator a fost gasit un minor ca prestând activitate fără forme legale de angajare.

 In acest caz au fost sesizate organele de cercetare penală conform prevederilor art.264 alin 4 din Codul Muncii, republicat. Deficienţele constatate în urma controalelor:
–    neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat;
–    neacordarea drepturilor salariale;
–    netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor;
–    necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit;
–    neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe:                    

– exploatare forestieră, alimentație publică;
– construcţii.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

În baza legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 156 de controale.
Au fost aplicate  un numar de 13  amenzi valoarea totală a acestora fiind de 48.00 lei.   
                                                                                                                                                       
Deficienţele constatate în urma controalelor:
– lipsă instruire SSM;
– lipsă control medical periodic;
– necomunicare eveniment;
– lipsă echipament individual de protecţie.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe:                         

  – exploatare forestieră, alimentație publică;
 – construcţii, confecții-textile, activități ale centrelor de fitness și cluburi sportive.

Persoanele care vor să sesizeze munca fără forme legale de angajare o pot face la numărul  de telefon 0248/223.408,  la adresa de e-mail itmarges@itmarges.ro, sau direct la sediul din Piteşti, Bulevardul Republicii, nr.11.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI