Persoanele fizice nerezidente care datorează impozit pe venit pentru anul 2016 si sunt administrate de Administratia fiscală pentru contribuabili nerezidenti, depun formularul 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România” până la data de 25 mai 2017, la Administratia fiscală pentru contribuabili nerezidenti din cadrul Directiei generale regionale a finantelor publice Bucuresti.

Categoriile de persoane fizice nerezidente administrate de Administratia fiscală pentru contribuabili nerezidenti sunt:
a) persoane fizice nerezidente, care nu au pe teritoriul României un sediu permanent si care obtin venituri din transferul titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română şi din transferul titlurilor de valoare emise de rezidenţi români, potrivit art. 223 alin. (2) lit. g din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
b) persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, care obţin venituri din activităţi independente impozabile în România, si care optează pentru regularizarea impozitului pe venit, potrivit art. 226 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
c) persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri care realizează venituri din România în calitate de artişti de spectacol sau ca sportivi, din activităţile artistice şi sportive, indiferent dacă acestea sunt plătite direct artistului sau sportivului ori unei terţe părţi care acţionează în numele acelui artist sau sportiv, si care optează pentru regularizarea impozitului pe venit, potrivit art.227 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine:
・    apelând Biroul central de asistenţă telefonică a contribuabililor la numărul de telefon 031.403.91.60;
・    de la birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul organelor fiscale.

Comments

comments