25 de milioane de euro din fonduri europene vor fi investite pentru reformarea sistemului de achiziții publice. Peste 25 de milioane de euro vor fi alocați din POCA-Programul Operațional Capacitate Administrativă, pentru reformarea sistemului românesc de achiziții publice.

Contractul de finanţare a fost semnat miercuri, 10 iulie, de viceprim-ministrul Vasile Daniel Suciu, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, împreună cu președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), Bogdan Pușcaș, și ministrul finanțelor publice, Eugen Teodorovici.

Am toată încrederea că acest proiect va contribui la reformarea sistemului românesc de achiziții publice și sper că finanțarea obținută prin Programul Operațional Capacitate Administrativă gestionat de MDRAP ne va ajuta să avem o legislație mai bună în domeniu, achiziții publice mai eficiente și mai transparente” – a declarat viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

Proiectul „€Sprijin în implementarea Strategiei Naționale în Domeniul Achizițiilor Publice (SNAP) prin consolidarea capacitații administrative a ANAP și a autorităților contractante” va avea ca rezultate:

1. Realizarea unui studiu de evaluare a sistemului achizițiilor publice din România,
2. Consolidarea cadrului normativ şi instituţional pentru dezvoltarea carierei, competențelor și cunoștințelor personalului din domeniul achiziţiilor,
3. Înființarea a 3 unități pilot de achiziții centralizate la nivel local: județ, municipiu și ADI-Asociații de Dezvoltare Intercomunitară
4. Sprijin din partea experților Băncii Mondiale pentru 160 de autorități contractante în elaborarea documentaţiilor de atribuire pentru 3 tipuri de proceduri,
5. Suport pentru consolidarea reformei controlului ex-ante asigurat de Experți ai Băncii Europene de Investiții (BEI) astfel încât acesta să se desfășoare conform Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice (SNAP),
6. Dezvoltarea a două aplicații informatice la nivelul ANAP: un modul pentru realizarea screening-ului legislativ și altul pentru asigurarea transparenței proiectelor de acte normative,
7. Crearea unui mecanism eficace de monitorizare a pieței achizițiilor publice, care va putea oferi informaţii relevante pentru monitorizarea pieţei achiziţiilor publice: https://tinyurl.com/yys8dltl.

Comments

comments