25.845 de piteșteni au depus declarația pentru taxa de salubrizare. Prin Hotărârea Consiliului Local nr.40/28.01.2020 a fost aprobată instituirea taxei de salubrizare în municipiul Pitești, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr.147 din 29.04.2020 a fost aprobat Regulamentul de stabilire și încasare a taxei de salubrizare. Această taxă urmează a se aplica persoanelor fizice, începând cu data de 01.08.2020, și înlocuiește taxa care se plătea la administrator (în cazul persoanelor care locuiau la bloc) sau la firmele de salubritate, prin contract (în cazul persoanelor care locuiau la casă).

Declarațiile vor putea fi depuse până la data de 30.09.2020, de către toate persoanele fizice care dețin clădiri în municipiul Pitești, respectiv case, apartamente, garsoniere.

De la data de 2 iunie până în acest moment, au fost depuse declarații fiscale pentru stabilirea taxei de salubrizare, astfel:
– Declarații depuse la ghișee – 13.956
– Declarații depuse prin platforma comunicațională – 7.416
– Declarații depuse prin e-mail – 3.828
– Declarații depuse prin fax – 551
– Declarații depuse prin poștă – 94

La declarația fiscală, în cazul persoanelor care dețin în proprietate clădiri (apartamente, garsoniere), se va anexa fotocopia actului de identitate, precum și adeverința eliberată de asociația de proprietari/chiriași din care să reiasă numărul de persoane care locuiesc la adresa respectivă. Adeverința are valabilitate 30 de zile de la data emiterii.

Persoanele care dețin în proprietate clădiri (case) vor anexa fotocopia actului de identitate, precum și documente justificative din care să reiasă numărul de persoane care locuiesc în clădirea respectivă. Documentele care se anexează trebuie să poarte mențiunea „conform cu originalul” și semnătura persoanei care depune declarația.

Taxa de salubrizare are ca termene de plată aceleași termene ca și impozitele locale, respectiv 31 martie și 30 septembrie, inclusiv, și se poate achita la toate centrele de încasare impozite și taxe locale, prin numerar sau prin intermediul cardului bancar.

Taxa de salubrizare se mai poate achita și prin decontare bancară, mandat poștal, plată electronică – pe platforma disponibilă la adresa de internet www.primariapitesti.ro sau www.ghiseul.ro.

În cazul dobândirii sau înstrăinării unei clădiri, taxa se datorează/se încetează începând cu data de întâi a lunii următoare, la fel și în cazuri de deces, taxa încetând a se mai datora cu data de întâi a lunii următoare.

Depunerea declarațiilor se face la ghișeu sau online!

Declarațiile se pot depune la centrele de încasare din Găvana, Trivale, Gară, prin mijloacele de transmitere la distanță: fax (0248.21.21.66), poștă (pe adresa Pitești, strada Victoriei, nr.24) sau prin intermediul site-ului web al instituției, disponibil la adresa www.primariapitesti.ro, opțiunea Servicii electronice – Depunere ONLINE. Declarație TAXĂ SALUBRIZARE.

Pentru depunerea declarației, se completează datele solicitate, se atașează documentele necesare, după care se apasă butonul „Depunere solicitare”.
Declarațiile se mai pot depune și prin poștă electronică la adresa de email primaria@primariapitesti.ro.

Important!
Persoanele fizice, de comun acord cu conducerea asociației de proprietari/chiriași, pot opta să depună Declarația fiscală pentru stabilirea taxei de salubrizare, însoțită de actele justificative, și prin intermediul președinților de asociații de proprietari/chiriași sau administratorilor acestor asociații, pe baza unui borderou centralizator.

În cazul nedepunerii declarației până la data de 30.09.2020, inclusiv, obligația de plată se va stabili din oficiu, pentru fiecare clădire, pe baza estimării unui număr de 7 (șapte) persoane, urmând ca, după depunerea declarației fiscale de către contribuabil, să se efectueze modificări.

Comments

comments