23 de firme din Argeș, depistate cu angajați la ”negru”

În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară activitate fără forme legale, ITM Argeş a efectuat un număr de 181 de controale. Astfel, la 23 angajatori au fost depistate ca lucrând fără forme legale de angajare un număr de 33 de persoane. În urma acestor controale au fost aplicate 31 amenzi, valoarea lor fiind în sumă de 289.300 lei.

La un angajator au fost găsite peste 5 persoane care prestau activitate fără forme legale de angajare. In acest caz au fost sesizate organele de cercetare penală conform prevederilor art.264 alin 4 din Codul Muncii, republicat.

Deficienţele constatate în urma controalelor: neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat; neacordarea drepturilor salariale; netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor; necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit; neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe: tăierea și rindeluirea lemnului; alimentație publică, transport; construcţii, protecție și pază.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 195 de controale

În baza legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 195 de controale. Au fost aplicate un numar de 28 amenzi valoarea totală a acestora fiind de 113.500 lei. Deficienţele constatate în urma controalelor: lipsă instruire SSM; lipsă control medical periodic; necomunicare eveniment; lipsă echipament individual de protecţie.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe: exploatare forestieră, alimentație publică; construcţii, lucrări instalații electrice.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here