Începând cu data de 10 octombrie, a demarat acțiunea de primire a cererilor și a declarațiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, pentru sezonul rece 1 noiembrie 2016 – 31 martie 2017.

Activitatea de primire a cererilor de acordare a ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, energie  electrică se desfăşoară în cadrul centrului de colectare, de pe raza municipiului Piteşti, la Centrul de încasări taxe şi impozite locale situat în b-dul Republicii, Bl.G1, parter (Casa Cărţii).

Pentru ajutorul cu energie termică în sistem centralizat, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, însoţite de documentele privind componenţa, veniturile şi bunurile solicitanţilor, se depun individual sau prin intermediul asociaţiilor de proprietari/chiriaşi numai  la furnizorul de energie termică – S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.  – situat în strada Calea Bucureşti, bl. U4, mezanin, şi în centrele de colectarea cererilor stabilite de acesta, respectiv:

・    Punctul Termic 907 (Locaţie- Gavana langă Sc.Generala nr.19)
・    Sediul SC TERMOCALOR CONFORT (Calea București, bl.U4, parter )
・    Punctul Termic 510 (str. Doamna Brandușa, lângă Teatrul  Aschiuță)
・    Punctul Termic 602 (Trivale, langă Dispensar)
・    Punctul Termic 802 (Războieni, lângă Kaufland )
・    Punctul Termic  1006 (Petrochimiștilor, lângă Depou )

Pană în prezent au fost primite cereri pentru ajutorul de încălzirea locuinţei  :
・    gaze naturale –€350 cereri
・    energie termică – 1.066  cereri
・    energie electrică – 18 cereri
・    lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri – 16 cereri

În conformitate cu prevederile OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu  modificările și completările  ulterioare, pentru  a beneficia tot sezonul rece de ajutor pentru încălzirea locuinţei termenul limită de depunere  a cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere  este 20 NOIEMBRIE.

După această dată se vor înregistra cereri pentru consumatorii care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului  la  ajutorul pentru încălzirea locuinței se va face după cum urmează:
a) începând cu luna depunerii cererii  pentru cei  care  au depus  documentele până la  data de 20  ale  lunii respective;
b) începând cu luna următoare pentru cei care  au depus  documentele după  data  de 20  ale lunii  respective;

Comments

comments