Luna trecută a fost adoptată Hotărârea de Guvern pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
Prin acest proiect, 17 molecule noi ar putea fi prescrise bolnavilor cu boli rare, respectiv Ambrisentanum, Stiripentol, Pasireotidum, Clofarabinum, Nelarabinum, Decitabinum, Trabectedinum, Ofatumabum, Dasatinibum, Nilotinibum, Everolimus, Ruxolitinibum, Bosentanum, Tafamidis, Romiplostimum, Sapropterinum şi Plerixafor.
Printre afecţiunile pentru care vor fi introduse respectivele molecule noi sunt epilsepsia, bolile endocrine, bolile onco-hematologice, hipertensiunea pulmonară, transplantul medular, sclerozele şi altele.
 

Comments

comments

DISTRIBUIȚI