Spitalul Municipal Câmpulung organizează concurs pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității de director de îngrijiri. La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile specifice de participare la concurs:
– sunt asistenți medicali generaliști principali;
– au cel puțin 2 ani vechime ca asistenți medicali generaliști principali;
– sunt absolvenți de învățământ universitar de lunga sau scurta durata, cu diploma, de licență/ absolvire.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției de director de îngrijiri se va organiza în data de 19.11.2019, ora 12.00 – proba scrisă, 21.11.2019, ora 10.00 – susținerea orală a proiectului de specialitate, ora 13.00 – interviul de selecție. Ia sediul administrativ al Spitalului Municipal Câmpulung.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 11.11.2019. ora 15.00. la sediul instituției.

Bibliografia pentru concurs/examen și temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la avizierul Spitalului Municipal Câmpulung și pe pagina de internet a unității sanitare. Date contact: Florea Petrina, tel. 0248510100, int. 102, între orele 8.00 – 16.00.

Comments

comments