Seminar cu tema – Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Argeş – Smart Region Argeş 2035 – la CJ Argeș. Consiliul Județean va participa, în calitate de coordonator al Clusterului Argeș Smart Region

Miercuri, 15 iulie 2015, în sala de conferințe a Consiliului Județean Argeș a avut loc seminarul cu tema „Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Argeş – Smart Region Argeş 2035”.

Evenimentul a fost organizat de Universitatea Politehnică Bucureşti, Academia Română, Smart Territorial Development Cluster, Camera de Comerţ şi Industrie Argeş, Instituţia Prefectului şi Consiliul Judeţean Argeş. De asemenea, au mai fost invitati primarii orașelor și municipiilor din județ, din zona metropolitană a Piteștiului, oameni de afaceri, reprezentanți ai mediului academic, arhitecți, urbaniști, consilieri județeni, parlamentari de Argeș și reprezentanți ai societății civile.

Ideea de fond care a stat la baza acestui demers este transformarea judeţului Argeş într-un veritabil model de structurare şi dezvoltare economico-socială, încât prin intermediul oraşelor sale transformate în oraşe inteligente, să fie competitiv la nivel european şi global. Prin valorificarea superioară a istoriei, locurilor, tradiţiei, resurselor umane, pe fondul creşterii solidarităţii şi a cooperării intercomunale, Argeşul ar putea deveni o adevărată „Smart Region”. Ținând seama de evoluția științei și tehnologiei pe plan mondial, grupul de experți constituit în cadrul Clusterului SMARTER a propus spre analiză un proiect coerent de dezvoltare a județului Argeș ca viitoare regiune inteligentă, prima de acest fel, model la nivel național și internațional.

Crearea locurilor de muncă prin intermediul unor forme de dezvoltare durabilă şi coerentă este un deziderat al politicilor teritoriale şi urbane contemporane promovate de Uniunea Europeană. Toate aceste motive întemeiate determină judetul Arges să-şi regândească viitorul prin intermediul unui proces de planificare participativă şi să-şi contureze o Agendă Strategică adecvată pentru următorii 20 ani.

Pentru atingerea scopului se urmăresc:

– Operationalizarea strategiei existente și elaborarea a cel putin 5 strategii locale ale orașelor mari
– Conceperea unei viziuni pentru 2035
– Transformarea județului Argeș într-un prim laborator teritorial de dezvoltare inteligentă, în care se pot testa diverse modele de dezvoltare
– Interdependența orașelor mari din județ și transformarea lor în principali atractori de resurse și investiții
– Cristalizarea unei „substrategii” de dezvoltare endogenă, cu reflexe și spre localitățile rurale ale județului.

Totodată, s-a propus înființarea unui grup de lucru la nivel local, format din experți din mai multe domenii, reprezentanți ai administrației publice, mediului academic și al oamenilor de afaceri, care, în primă etapă, va trebui să analizeze, să extindă și să operaționalizeze strategia de dezvoltare a județului pentru o perioadă de 20 ani, identificând priorități și etapizând derularea unor proiecte majore pe mai multe axe: independența energetică, transport, sănătate, dezvoltarea și extinderea industriei și a serviciilor – rețea de parcuri industriale, dezvoltare culturală și de patrimoniu, educație, reducerea decalajelor din mediul rural, o bună conlucrare în vecinătatea proximă, primă și apropiată, turism și mediu, macroeconomie și interdependența regională.

Împreună cu factorii de decizie și mediul de afaceri local se vor identifica resursele necesare pentru derularea proiectului având în vedere oportunitățile europene, ale mediului de afaceri local, implementarea parcursului de creare a strategiei, cu fondurile grupului operativ, sau aplicarea pentru finanțare externă. În funcție de tipul proiectului și sursa de finanțare vor fi identificate cerințele de prefinanțare cu care Consiliul Județean va participa, în calitate de coordonator al Clusterului Argeș Smart Region.

În vederea operaționalizării acestui demers s-a propus constituirea unei entități juridice, o unitate executivă care să urmărească, să gestioneze modul de implementare, înființarea unui parteneriat Public-Privat în vederea transpunerii în practică a Strategiei de dezvoltare a județului Argeș. Întregul proces lucrativ va fi sub coordonarea factorilor de decizie, cu o consultanță corespunzătoare a experților din Clusterul SMARTER.

Scopul Asociației constă în susținerea dezvoltării Județului Argeș și a zonelor de influență a acesteia pe coordonate inovative și sustenabile, prin promovarea și implementarea unor strategii, programe și proiecte. Acestea au menirea să accelereze creșterea economică a zonei, să asigure un cadru și un mediu construit stimulativ și competitiv care să atragă talent și resurse umane de valoare, investiții directe și capital de risc cu un coeficient de multiplicare ridicat, pentru creșterea productivității și ridicarea bunăstării și calității vieții. Prin înființarea Clusterului Argeș Smart Region se va asigura o ofertă de analiză sistematică și prospectivă a entităților teritoriale și o bază solidă pentru un management teritorial performant.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here