Vineri, 29 septembrie, ora 15.00, la sala de ședințe a Primăriei Topoloveni are loc ședința extraordinară de consiliu local cu următoarea ordine de zi:
– Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Topoloveni, pe anul 2017;
– Modificarea și completarea art.25 și art.42 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Topoloveni, precum și pentru aprobarea formei actualizate a acestui regulament;
– Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Topoloveni nr. 73 din 24 august 2017 referitoare la însușirea propunerii de concesionare a unui teren în suprafață de 5230 mp din domeniul public al orașului Topoloveni formulată de către OMV Petrom S.A., precum și pentru aprobarea cuantumului redevenței și a studiului de oportunitate în vederea concesionării;
– Acordul consiliului local pentru prelungirea termenului cu 1 an a contractului de comodat nr. 8716/7866/2007 încheiat de Consiliul Local al Orașului Topoloveni cu OCPI Argeș- privind folosința spațiului în care își desfășoară activitatea Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Topoloveni.

Comments

comments