În data de 8 ianuarie 2019, ora 14.00, la sala de ședințe a Primăriei Topoloveni, consilierii locali s-au întâlnit în ședință extraordinară pentru a dezbate și aproba următoarele proiecte de hotărâri:
– acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare la data de 31.12.2018 din excedentul bugetului local;
– aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local în anul 2019;
– menținerea, în anul 2019, a cuantumului redevenței pentru terenul concesionat S.C. Gio Trading Motors SRL astfel cum a fost stabilită prin HCL Topoloveni nr. 10/2017, precum și pentru aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul de concesiune nr. 2913/2016 având ca obiect cuantumul redevenței pentru anul 2019;
– anularea unor creanțe fiscale în sumă de până la 40 de lei, inclusiv, aflate în sold la data de 31 decembrie 2018.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI