Spitalul de Psihiatrie „Sf. Maria“ Vedea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de asistent medical generalist debutant – 4 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 – specialitatea asistent medical generalist; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. însoțit de avizul anului în curs; adeverință-tip pentru înscrierea la concurs eliberată, de O.A.M.G.M.A.M.R. (pentru cei care nu au avizul anului în curs); fără vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 08 octombrie 2019, ora 14.00: data și ora interviului vor fi comunicate ulterior;
– 16 octombrie 2019, ora 10.00: proba scrisă – în cadrul Liceului Tehnologic Vedea;
– 22 octombrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul de Psihiatrie „Sf. Maria“, Vedea, cu sediul în Vedea, județul Argeș, telefon 0248.248.109, Biroul RUNOS.

Spitalul de Boli Cronice şi Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici” din Ştefăneşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de infirmieră la Secția geriatrie, studii școală generală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: școală generală; 6 luni vechime în activitate; curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificare; concurs pentru ocuparea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 07 octombrie 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
– 15 octombrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
– 18 octombrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului de Boli Cronice şi Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici” din Ştefăneşti, str. Coasta Câmpului nr. 54, județul Argeș, telefon 0248/265.499.

Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacante de asistent medical șef, specialitatea generalist, studii postliceale, în cadrul Secției de Pneumologie I.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă de școală sanitară postliceală (nu se acceptă diplomă de licență); examen pentru obținerea gradului dc principal; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – specialitatea medicină generală, avizat și valabil la data concursului. Certificatul va fi însoțit de avizul anual (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical generalist) sau de adeverința pentru participare la concurs, eliberat de A.M.G.M.A.M.R. (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical generalist); curs management spitalicesc pentru directorii de îngrijiri și asistenții șef, efectuat la Școala Națională de Sănătate Publică și Managenent Sanitar; curs auditor în domeniul calității; curs interpretare E.K.G, și intervenție de urgență; vechime minimă în muncă – 5 ani vechime ca asistent medical.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 07 octombrie 2019, ora 14:00: termen limită de depunere a dosarelor;
– 15 octombrie 2019, ora 11:30: proba scrisă;
– 21 octombrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni, Str. Coloniei nr. 106, telefon 0248/653.695.

Comments

comments