Se caută poliţişti pentru Ordinea Publică. Şi tu poţi fi agent, spune Poliţia Română!

Cariera de poliţist este exact ceea ce cauţi!

Dacă vrei să devii agent de ordine publică, începând cu 1 aprilie a.c., s-a data startul reîncadrărilor de personal (46 de locuri la nivel naţional, câte unul în fiecare judeţe şi 6 la D.G.P.M.B.) şi angajărilor din sursă externă (1.853 de locuri la nivel naţional), în vederea completării deficitului de personal existent la nivelul Poliţiei Române.
Îţi doreşti o carieră plină de provocări? Cariera de poliţist este exact ceea ce cauţi.

Eşti o persoană onestă, ai o atitudine pozitivă, poţi relaţiona uşor cu alte persoane, poţi să lucrezi eficient ca membru al unei echipe, dar să fii eficient şi în munca individuală, îţi doreşti să te perfecţionezi în permanenţă, poţi să cântăreşti o situaţie şi să decizi asupra celui mai potrivit mod de acţiune, eşti pregătit să lucrezi în  schimburi şi să faci faţă unor situaţii care pot implica un grad de pericol fizic, vino şi alătură-te echipei Poliţiei Române.
Concursul va consta  în  desfăşurarea  următoarelor probe:
a)       Evaluarea performanţei fizice ;
b)       Test scris, de tip grilă;
c)       Interviu pentru departajare.

La proba de evaluare a performanţei fizice pot participa numai candidaţii a căror candidatură a fost validată de comisia de recrutare şi care sunt declaraţi „Apt” medical şi psihologic.

Proba test scris va consta într-un test de  tip grilă, elaborat din tematica şi bibliografia recomandată, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc la data de  14.05.2016.

Enumerăm câteva dintre condiţiile pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească pentru a participa la concurs/examen:  
a)       să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
b)      să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
c)       trebuie să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum  1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile ;

Vă reamintim că înscrierea candidaţilor la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de agent de poliţie la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş în număr de 14, prin recrutare din sursă externă, se va realiza la sediul inspectoratului, situat în municipiul Piteşti, Str. Victoriei, nr.60, până la data de 08.04.2016.

Candidaţii care au depus cerere de înscriere, până la data de 08.04.2016 vor depune dosarele de recrutare, în volum complet, până la data de 15.04.2016
Înscrierile se fac personal, indiferent de localitatea unde îşi are domiciliul candidatul şi doar la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş pentru posturile prevăzute la această unitate.

Atenţie! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poştă, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaţilor care procedează neregulamentar.

De asemenea, şi completarea dosarelor de recrutare se face personal.

Atenţie! După  data limită de înscriere, respectiv data de 08.04.2016, orele 16.00, comisiile de recrutare nu vor mai primi alte cereri de înscriere, iar după data limită de completare a dosarelor, respectiv 15.04.2016, comisiile de recrutare nu vor mai primi documente, analizarea dosarelor în vederea validării/invalidării candidaturii urmând a se face strict pe baza actelor depuse până în acel moment.

În vederea înscrierii, candidaţii sunt obligaţi să-şi procure formularele care constituie anexă la prezentul anunţ!

Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră –・Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs, precum şi avizierul şi pagina de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, www.politiaarges.ro, Secţiunea Anunţ Concursuri, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza numai în aceste modalităţi.

În perioada concursului, este posibil ca, pe paginile de Internet, să se posteze informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs.

Îţi spunem de la început că simpla înscriere la concurs nu te face poliţist, pentru a fi colegul nostru este nevoie de multă muncă, responsabilitate şi dăruire.

După ce vei parcurge toate etapele de selecţie (vei fi declarat ,,apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic şi vei trece de proba de evaluare a cunoştinţelor teoretice), vei participa la cursul de iniţiere în carieră şi vei lucra ca agent de ordine şi siguranţă publică la posturile de poliţie comunale din judeţ.

După 6 luni, în care te vei afla în responsabilitatea unui coleg cu experienţă, care îţi va arăta ce presupune munca de poliţie, vei susţine un examen de definitivare.
Aici este momentul cheie:
– promovezi examenul şi vei fi poliţist cu acte în regulă, 24 de ore din 24 în slujba comunităţii.
– nu promovezi examenul şi rămâi parte a comunităţii.

Îţi urăm succes şi te aşteptăm în rândurile noastre!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here