Camera Deputaţilor a adoptat marţi, 26 iunie, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996.

Noul act normativ, adoptat cu votul Grupului parlamentar al PSD, creează cadrul necesar pentru accelerarea şi eficientizarea înregistrărilor imobiliare în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, precum şi pentru consolidarea capacităţii de management de proiect a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Realizarea cadastrului în România, prin înregistrarea sistematică gratuită a tuturor imobilelor de pe teritoriul ţării, constituie o prioritate a Guvernului României, iar realizarea acestui deziderat este o necesitate, nu o opţiune. Accelerarea Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (obligatoriu a fi implementat în perioada 2015-2023) şi asigurarea punerii în aplicare a obiectivelor acestuia sunt vitale pentru dezvoltarea economică, în special din perspectiva agriculturii şi a absorbţiei de fonduri europene, dar şi a infrastructurii, a pieţei imobiliare şi ipotecare. Finalizarea înregistrării tuturor proprietăţilor, a imobilelor de pe teritoriul ţării, este un obiectiv de importanţă naţională.

România beneficiază în perioada 2015-2020 de importante alocări financiare de la Uniunea Europeană pentru implementarea politicilor agricole comune, dar pentru o bună absorbţie a fondurilor trebuie identificate în mod corect terenurile care fac obiectul subvenţiilor plătite de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură.

De asemenea, strategia naţională de dezvoltare a proiectelor de infrastructură de transport rutier, infrastructură energetic etc. impune derularea cu celeritate a înregistrării imobilelor în zonele în care se fac astfel de investiţii, astfel încât procesul de expropriere a parcelelor afectate să se facă fără impedimente.

Una dintre prevederile importante ale noii legi arată că până la data de 31 decembrie 2018 se va constitui şi va funcţiona, la nivelul fiecărei circumscripţii judecătoreşti, cel puţin un birou de cadastru şi publicitate imobiliară, în subordinea oficiilor teritoriale. De asemenea, sumele plătite pentru acţiunile de cadastru vor fi cuprinse între 60 şi 132 de lei/imobil, în funcţie de gradul de dificultate al lucrării. O altă veste bună este diminuarea termenului de soluţionare a cererilor de rectificare pentru lucrările de înregistrare sistematică, de la 60 la 30 de zile. Lucrările de înregistrare sistematică vor fi finanţate de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Comments

comments