Primarul Ion Georgescu a câștigat procesul cu Agenția Națională de Integritate (ANI ), după ce fusese declarat în conflict de interese administrativ. Decizia este definitivă și irevocabilă.

Iată ce spune hotărârea instanței de judecată:
Detalii soluţie: Respinge contestaţia împotriva notelor de şedinţă ca neîntemeiată. Respinge contestaţia împotriva încheierii de şedinţă din data de 28.02.2019, ca inadmisibilă. Admite excepţia nulităţii, invocată de Agenţia Naţională de Integritate. Constată nulitatea recursului formulat de reclamantul Georgescu Ion împotriva încheierii de şedinţă din 2 decembrie 2015 a Curţii de Apel Piteşti – Secţia de contencios administrativ şi fiscal. Admite recursul formulat de reclamantul Georgescu Ion împotriva sentinţei nr.54/F-CONT din 7 martie 2016 a Curţii de Apel Piteşti – Secţia de contencios administrativ şi fiscal. Casează în parte sentinţa atacată şi în rejudecare: Admite cererea şi anulează în parte Raportul de evaluare nr.21553/G/II/26.05.2015 întocmit de Agenţia Naţională de Integritate, respectiv în ceea ce priveşte constatarea conflictului de interese administrativ. Menţine în rest dispoziţiile sentinţei atacate. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, 16 mai 2019.

Comments

comments