Primăria Oraşului Mioveni invită reprezentanții autorităţilor şi instituţiilor publice, ai societăţii civile, ai ONG-urilor, publicul interesat, mass-media, companii private, etc., la dezbaterea publică privind elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru oraşul Mioveni, în data de 17.09.2015, ora 16.00, la sediul Primăriei oraşului Mioveni.

Oraşul Mioveni are în desfăşurare realizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D.), reprezentând un concept care contribuie la atingerea ţintelor europene privind schimbarea climatică şi eficienţa energetică stabilite la nivelul Uniunii Europene şi a statelor membre. Existenţa acestui document strategic condiţionează finanţarea proiectelor care vizează îmbunătăţirea mobilităţii la nivel urban prin intermediul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axele prioritare 3.2. şi 4.1 “Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor”.

Conform ghidurilor de realizare a P.M.U.D., elaborarea acestui document strategic prezintă particularitatea integrării procesului participativ, în care se ţine seama de recomandările părţilor interesate (incluzând cetăţeni, autorităţi publice, organizaţii din societatea civilă, companii private, etc.).

Comments

comments