Politica de Confidențialitate

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal
Ziarul Universul argesean înțelege importanța datelor dumneavoastră cu caracter personal și protejează confidențialitatea și securitatea acestora. În acest sens, vă furnizăm mai jos informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului www.universulargesean.ro) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Totodată, această Politică promovată de Ziarul Universul argesean are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului, dispozitive de tip smartphone, tabletă, televizor. În cazul în care nu sunteți de acord, parțial sau total, cu termenii și condiţiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punctul de vedere al protecției datelor cu caracter personal, dar și în termenii și condițiile generale, din punctul de vedere al informaţiilor confidențiale, drepturi de autor etc.), vă rugăm să nu utilizaţi site-ul nostru.
Conform cerințelor impuse de Regulamentul UE nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) și a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Ziarul Universul argesean administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele cu caracter personal pe care ni le furnizați, în contextul vizitării site-ului.
Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi prin orice mijloc (de exemplu, informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de pe site-ul nostru web sau prin corespondența prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate. Aceasta include informații pe care le furnizați atunci când vă înregistrați pe site-ul nostru web, când vă abonați la serviciile noastre, atunci când vă înscrieți la concursuri, promoții sau studii/sondaje organizate de noi sau când completaţi alte formulare pe website-ul nostru.
Tipul de informații cu caracter personal pe care le colectăm cuprinde, spre exemplu, numele, adresa, data nașterii, genul, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail, sau alte informații colectate la înregistrare. Prin furnizarea acestor date, sunteți de acord cu procesarea lor.
Nu colectăm şi nu prelucrăm date cu caracter personal sensibile (informații despre origine rasială sau etnică, opinii politice, confesiunea religioasă sau convingeri filozofice, sănătate, viață sau orientare sexuală), cu excepția cazului în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit în mod separat. În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu noi prin orice modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară în scop legitim, cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice, caz în care vom șterge aceste date numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.
De fiecare dată când vizitați website-ul nostru, colectăm automat următoarele date:
– datele tehnice (acest lucru poate include adresa IP utilizată pentru conexiunea dumneavoastră la internet, informații de conectare, tipul și versiunea de browser, fus orar, tipuri și versiuni ale extensiilor de browser (plug-in), sistemul/platforma de operare, tipul și marca dispozitivului mobil), aceste date putând fi colectate și prelucrate în numele nostru prin fişierele de tip cookie ale terțelor părți;

– date despre vizita dumneavoastră, de exemplu: date URL complete, secvență de clicuri către, prin și de la website-ul nostru (inclusiv data și ora), informațiile pe care le-ați vizualizat sau căutat (inclusiv articolele şi categoriile de top citite/accesate, timpul de răspuns al paginilor, erorile de descărcare, durata vizitelor pe pagini, timpul mediu petrecut într-o aplicație și numărul de vizualizări din astfel de aplicații, numărul mediu de articole vizualizate pe website-ul nostru, informații privind interacțiunea cu paginile, metodele folosite pentru a naviga pe pagină, datele despre comportament și numere de telefon folosite pentru a apela sau orice adresă de e-mail folosită pentru a contacta reprezentanții Ziarului Universul argesean.
Informațiile pot fi folosite de noi doar în scopuri asociate activităţii de informare publică, executării unui contract sau, eventual, legate de anumite servicii și produse din portofoliul nostru. De asemenea, datele pot fi utilizate în vederea:
– oferirii de produse și/sau servicii;
– soluționării cererilor, întrebărilor și/sau petițiilor făcute către noi;
– abonare.

PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL:
– în cazul în care trebuie să executăm un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră;

– dacă acest lucru este necesar pentru respectarea unei obligații legale;

– dacă este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți) și pentru interesele dumneavoastră (de exemplu, pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelelor), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează;

– dacă este necesar să protejăm interesele dumneavoastră vitale (sau interesele vitale ale altor persoane);

– și/sau în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale.
Informațiile dumneavoastră cu caracter personal vor putea fi prelucrate pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi:
– pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră și pentru computerul dumneavoastră;
– pentru a îmbunătăți website-ul nostru, inclusiv funcționalitatea acestora;
– pentru administrarea website-ului nostru;
– pentru operațiunile interne, analiză a datelor, testare, statistică sau cercetare, pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel încât să oferim inclusiv un conținut personalizat, de interes mai mare pentru utilizator;
– pentru a păstra website-ul nostru în siguranță.

În anumite cazuri, consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal va fi solicitat separat, în mod transparent. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin intermediul adresei de e-mail universulargesean@gmail.com. Totuşi, retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări făcute înainte de retragere.

Dacă vă vom solicita date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date de către dumneavoastră este obligatorie. În cazul în care astfel de date nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să ne respectăm obligațiile impuse prin lege. În celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți nicio obligație să le furnizaţi.

Totodată, datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa, pot fi prelucrate în scopul unei posibile executări a drepturilor noastre, pe baza interesului nostru legitim, fiind necesară exercitarea drepturilor în cazul unor eventuale litigii.

Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru scopurile menţionate mai sus şi nu vor fi făcute publice.

Ne obligăm să nu transmitem terţilor bazele de date conţinând informaţii referitoare la datele personale ale clienţilor şi utilizatorilor.


DREPTURILE PE CARE LE AVEȚI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE:

– dreptul de acces la datele cu caracter personal care vă privesc;

– dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;

– dreptul de a solicita ștergerea datelor în anumite circumstanțe (de exemplu, atunci când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menționate mai sus);

– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

– dreptul la restricționarea prelucrărilor;

– dreptul de a vă opune prelucrării și de a solicita ștergerea datelor;

– dreptul de a fi notificat în caz de încălcări ale securității datelor;

– dreptul de a vă retrage consimțământul;

– dreptul de a depune plângere în fața unei autorități de supraveghere.

Vă rugam să verificaţi, la fiecare utilizare a website-ului nostru, prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal, pentru a fi tot timpul informați în legătură cu aceasta.