Patroni din Argeș, amenzi uriașe pentru munca la negru. Activitatea de control desfăşurată de ITM Argeş în luna iunie 2019. În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată, ITM Argeş a efectuat un număr de 135 de controale. Astfel, la 11 angajatori au fost identificate prestând muncă nedeclarată un număr de 26 de persoane. Valoarea amenzilor aplicate sunt în sumă de 331.800 lei, potrivit ITM Argeș.

Deficienţele constatate în urma controalelor: neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat; neacordarea drepturilor salariale; netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor; necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit; neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă; netransmitere contract individual de muncă în Revisal.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe: comerț, confecții, prelucrare lemn, service auto; alimentație publică, transport; spălătorii auto; construcţii, protecție și pază.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

În baza legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă au fost efectuate 149 de controale. Au fost aplicate 16 amenzi, valoarea totală a acestora fiind de 69.500 lei.

Deficienţele constatate în urma controalelor: lipsă instruire SSM; lipsă control medical periodic; necomunicare eveniment; lipsă echipament individual de protecţie.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe: comerț, alimentație publică, instalatii electrice, spalatorii auto; construcţii, protecție și pază, transport, confecții textile, distribuție mărfuri.

Persoanele care vor să sesizeze munca fără forme legale de angajare o pot face în scris la numărul de fax 0248/223.412, la adresa de e-mail itmarges@itmarges.ro, sau direct la sediul din Piteşti, Bulevardul Republicii, nr.11.

Comments

comments