OAMGMAMR Argeş anunţă: a demarat înscrierea la programele de specializare pentru asistenții medicali. Ordinul Asistenților Medicali Argeș aduce la cunoștința instituțiilor sanitare publice și private din județul Argeș, faptul că, din 02 martie 2020 Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București a demarat înscrierea la programele de specializare pentru asistenții medicali, aferente anului 2020-2021. Înscrierile se fac până la 27 mai 2020.

Prin Programele de specializare în vederea reconversiei profesionale, asistenții medicali generaliști și de pediatrie se pot specializa în radiologie, laborator, balneofizioterapie, nutriție și dietetică, igienă. Pot participa la programe de specializare în vederea reconversiei profesionale și asistenții medicali de farmacie sau de igienă, doar pentru specializarea laborator.

Prin programele de specializare în vederea dezvoltării abilităților medicale, asistenții medicali generaliști pot dobândi abilități profesionale în pediatrie, îngrijiri paliative, psihiatrie, medicină dentară, neonatologie, pneumoftiziologie, bloc operator, diabet, oncologie, nefrologie, cardiologie, gastroenterologie.

De asemenea, se derulează programe de specializare în vederea dezvoltării abilităților profesionale și pentru asistenții medicali de radiologie, dietetică-nutriție și moașă.

Înscrierea se face numai pe platforma SNSPMPDSB https:www.perfmed.ro.

În acest sens, unitățile sanitare publice sau private, autoritățile locale sau alte instituții unde sunt încadrați asistenți medicali, care sunt intersate, se vor înregistra pe platformă conform instrucțiunilor publicate pe site-ul mai sus menționat.

Dosarul de înscriere cuprinde:
– solicitarea instituției pentru înscrierea asistentului medical;
– certificatul de studii al asistentului medical;
– certificatul de membru OAMGMAMR, însoțit de avizul anual;
– actul de identitate;
– adeverință eliberată de unitate;
・ acord de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Taxele de participare sunt suportate din bugetele instituțiilor solicitante.

Mai multe detalii despre înscriere sunt publicate pe platforma perfmed.ro, împreună cu numele și datele de contact ale managerului fiecărei specializări, care poate oferi suport pentru fiecare înscriere.

”€Având în vedere că dezvoltarea profesională a asistenților medicali are impact direct asupra calității îngrijirilor de sănătate, este de dorit ca un număr cât mai mare de asistenți medicali să participe la aceste programe. Creșterea investiției în forța de muncă a asistenților medicali și moașelor este singura modalitate prin care se pot furniza servicii medicale necesare de calitate. Dacă sunt instruiți să practice conform dinamicii nevoilor de îngrijire și dacă li se oferă oportunitățile necesare pentru a face aceasta, pacienții, comunitatea precum și asistenții medicali vor avea de câștigat.” a declarat Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș.

Comments

comments