OAMGMAMR Argeș a început eliberarea avizelor anuale de liberă practică

OAMGMAMR FILIALA ARGEȘ A DEMARAT ACTIVITATEA DE ELIBERARE A AVIZULUI ANUAL PENTRU AUTORIZAREA EXERCITĂRII PROFESIEI DE ASISTENT MEDICAL PENTRU ANUL 2021

Potrivit prevederilor Hotărârii nr. 5/11.03.2020 a Consiliului Național al OAMGMAMR, avizul anual se eliberează la cerere, la data începerii activității profesionale sau în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul următor, dacă sunt indeplinite cumulativ condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare:

  1. a) asigurare de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul calendaristic pentru care se solicită avizul, cu respectarea sumei minime de asigurare prevazută legal pentru locul de muncă în care solicitantul exercită profesia de asistent medical/moașă;
  2. b) plata cotizației la zi;
  3. c) realizarea numărului minim de credite de educație profesională continuă pe anul în curs.

În acest context, începând cu data de 05.10.2020 OAMGMAMR filiala Argeș a demarat activitatea de eliberare a avizului anual necesar exercitării profesiei de asistent medical generalist/asistent medical/moașă pentru anul 2021.

Având în vedere condițiile situației epidemiologice generate de pandemia COVID-19, pentru a evita aglomerarea și așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului sau în fața clădirii, activitatea de eliberare a avizului se desfășoară preponderent online, prin transmiterea documentelor de către solicitant pe adresa de e-mail a filialei, oammr_arges@yahoo.com.

Asistenții medicali care se află în imposibilitatea transmiterii documentelor în format electronic pe adresa de e-mail a filialei, le pot depunde la sediul instituției, în timpul programului de lucru cu publicul, Luni – Joi, între orele 08.00-15.00, cu respectarea tuturor măsurilor și reglementărilor dispuse de autorități pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu virusul SARS-Cov2.

Avizarea pentru exercitarea profesiei a asistenților medicali angajați în spitale, se derulează conform procedurii din anii precedenți, prin reprezentanții OAMGMAMR Filiala Argeș din unitățile sanitare respective.

Documente necesare eliberării avizului anual:

– cerere tip (poate fi descărcată de pe site-ul www.oammr-arges.ro, link-ul Informatii utile/Formulare tip sau poate fi pusă la dispoziția solicitantului la sediul filialei);

– copie a poliței de asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis) valabilă pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 (se păstrează limitele aplicate şi în anul 2020).

– extras din Revisal (Raport per salariat) semnat și ștampilat de către angajator, excepție fac asistenții medicali din unitățile sanitare care virează cotizația lunar;

– numărul mimim de 30 credite EMC cumulat în anul 2020 (se vor depune în copie doar acele certificate, diplome, atestate etc. pentru cursuri/manifestări, altele decât cele organizate de OAMGMAMR filiala Argeș);

– copie a Certificatului de membru;

– copie a documentelor care atestă modificări ale contractului individual de muncă, după caz.

NOTĂ: Asistenții medicali pensionari care își continuă activitatea vor depune și certificat de sănătate fizică și psihică în vederea eliberării avizului.

Asistenții medicali aflați în una dintre situațiile enumerate mai jos vor schimba Certificatul de membru și vor avea în vedere următoarele precizări:

  1. Cei care și-au schimbat numele vor prezenta acte doveditoare, după caz:

・ copie CI;

・ copie a documentului de schimbare a numelui (certificat de căsătorie, hotărâre desfacere căsătorie;

・ Certificatul de membru în original.

  1. Absolvenții de școală postliceală/facultate (anul 2020 sau anteriori), care s-au înscris în OAMGMAMR pe baza adeverinței eliberată de unitatea de învățământ, vor prezenta copie legalizată după diploma de absolvire și Certificatul de membru în original.

Plata cotizațiilor de membru se poate efectua prin transfer bancar în contul RO48BREL0002001799710100, LIBRA INTERNET BANK, Beneficiar OAMGMAMR FILIALA ARGEȘ, CIF 15466107 sau se achită la sediul filialei.

NOTĂ: Membrilor OAMGMAMR Filiala Argeș care la data solicitării nu îndeplinesc condițiile prevăzute mai sus și celor care solicită avizul după data de 31 decembrie 2020, eliberarea avizului anual se va face cu valabilitate doar de la data solicitării și a îndeplinirii tuturor cerințelor legale.

Informații suplimentare pot fi obținute la secretariatul OAMGMAMR Argeș, telefon 0348 401 082 sau la adresa de e-mail oammr_arges@yahoo.com.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.