O nouă ședință de Consiliu Local, la Mioveni

Joi, 20 ianuarie 2022, de la ora 17.00, la Centrul Cultural Mioveni va avea loc şedinţa publică ordinară a Consiliului Local Mioveni.

La această şedinţă sunt prevăzute 26 de puncte şi se vor discuta mai multe proiecte de hotărâri, printre care amintim: aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza orașului Mioveni pentru anul școlar 2021-2022( semestrul al II-lea); aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din raza teritorială a Orașului Mioveni, pentru anul școlar 2022-2023; aprobarea planului de acțiune privind serviciile sociale la nivelul orașului Mioveni pentru anul în curs; aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere alimentare cu apă și rețea canalizare menajeră B-dul Dacia (Pod Getica – Valea Stânii); aprobarea Regulamentului de finanțare nerambursabilă stabilit la nivelul Unității Administrativ Teritoriale a Orașului Mioveni pe anul 2022 din fondurile bugetului local alocate pentru activități nonprofit de interes local și care cuprind proiecte și programe sportive etc.

Ordinea de zi a şedinţei se aduce la cunoştinţa locuitorilor orașului Mioveni şi este publicată pe site-ul oficial al instituţiei https://emioveni.ro/…/proiectul_ordinii_20.01.2022.pdf, potrivit dispoziţiilor art. 135 alin. (4) și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Ședința se va desfășura cu respectarea măsurilor de siguranță impuse de situația pandemică!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here