Pe 17 iulie Guvernul României a aprobat o Ordonanță de urgență pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe incluse in Programul național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe (OUG18/2009).

Actul normativ prevede că, pentru blocurile de locuințe cuprinse în Programul național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe anterior intrării în vigoare a Legii nr. 231/2017, la care nu au fost recepționate lucrările de intervenție pentru creșterea performanței energetice, până la finalizarea acestora, cota-parte care se alocă de la bugetul de stat pentru finanțare este în cuantum de 50%, în baza documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţie elaborate de coordonatorii locali și a indicatorilor tehnico-economici aprobați.

Astfel, pentru anul 2018, MDRAP va încheia cu autoritățile administrației publice locale care au alocate fonduri de la bugetul de stat contracte de finanțare anuale pentru finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe cuprinse în Programul național și transferul cotei-părți care se alocă de la bugetul de stat.

Începând din 2019, MDRAP va încheia cu autoritățile administrației publice locale contracte de finanțare multianuale pentru finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe cuprinse în Programul național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, la care nu au fost recepționate lucrările de intervenție pentru creșterea performanței energetice și transferul cotei-părți care se alocă de la bugetul de stat, în limita fondurilor bugetare disponibile.

Pentru fundamentarea bugetului de stat pentru 2019, prin alocarea sumelor necesare încheierii contractelor de finanțare multianuale și finalizării lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe cuprinse în Program, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestei OUG, autoritățile administrației publice locale trebuie să transmită MDRAP sumele necesare pentru finalizarea lucarilor, din valoarea aprobată la data includerii în program.
Dacă autoritățile administrației publice locale nu transmit aceste informaţii în termen de 30 de zile, blocurile de locuințe din acele unități administrativ-teritoriale vor fi eliminate din Programul național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe: https://bit.ly/2uFkZ0t.

Comments

comments