Ministerul Finanţelor anunţă încasări mai mari decât anul trecut, în aceeaşi perioadă

Execuţia bugetului general consolidat pe primele patru luni ale anului 2016 s-a încheiat cu un excedent de 130 milioane de lei, respectiv 0,02% din PIB, fată de 5,96 miliarde de lei, respectiv 0,84% din PIB, înregistrat la aceeaşi perioadă a anului 2015, anunţă Ministerul Finanţelor.

1. Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 73,9 miliarde de lei, reprezentând 9,8% din PIB, au fost cu 2,8% mai mici în termeni nominali faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, din care veniturile bugetare colectate de Agentia Natională de Administrare Fiscală, cumulat pe primele 4 luni din 2016, au fost de 66,6 miliarde de lei, cu 1%  mai mult fată de perioada similară a anului 2015 si cu 3% mai mari fată de programul aferent acestora.

S-au înregistrat cresteri faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent la încasările din: impozitul pe profit (+12,0%), contributii de asigurări sociale (+5,5%), impozitul pe salarii si venit (+3,5%), si accize (+2,7%), precum si din taxa pe utilizarea bunurilor (+13,5%), în special din taxele pe jocuri de noroc.

În ceea ce priveste încasările din TVA, acestea au înregistrat o scădere fată de aceeasi perioada a anului 2015 de 8,8% în conditiile în care au fost afectate atât de reducerea cotei standard de TVA de la 24% la 20% începând cu 1 ianuarie 2016, care s-a reflectat în încasările din februarie, cât si de introducerea unei cote reduse la alimente de 9%, aplicată de la 1 iunie 2015. De asemenea, rambursările de TVA au fost cu 254,8 milioane de lei mai mari fată de aceeasi perioadă a anului precedent, reprezentând 5,1 miliarde de lei.

Încasările din contributii de asigurări sociale la bugetul de asigurări sociale au fost mai mari cu 5,5% fată de aceeasi perioadă a anului trecut, în conditiile în care încasările la acest buget sunt influentate negativ de cresterea volumului vărsămintelor la Pilonul II de pensii, datorită cresterii cotei de contributii de la 5% în anul 2015, la 5,1% în anul 2016.

La nivelul administratiilor locale s-au înregistrat, de asemenea, creşteri faţă de anul precedent la veniturile nefiscale cu 16,4%, în timp ce la taxa pe utilizarea bunurilor s-a înregistrat o scădere de 3%, iar la impozite şi taxe pe proprietate s-a înregistrat o scădere de 20,6%. Aceasta din urmă este explicată prin amânarea termenului de plata a impozitului pe proprietate până la 30 iunie, dată până la care se aplică o reducere de 10% la plata integrală a impozitului pe locuintă, terenuri si masini.

2. Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 73,8 miliarde de lei, au crescut în termeni nominali cu 5,3% fată de aceeasi perioadă a anului precedent, dar s-au redus cu 0,1 puncte procentuale ca pondere în PIB.
Cheltuielile de personal au crescut cu 8,4% fată de aceeasi perioadă a anului precedent fiind determinate în principal de majorările salariale acordate în a doua parte a anului 2015, respectiv 12% pentru personalul din institutiile publice locale, 25% pentru personalul din sistemul public sanitar si a personalului din sistemul public de asistentă socială, 15% pentru personalul din învătământ, 10% pentru personalul din sistemul bugetar exclusiv sănătate, învătământ si asistentă socială, precum si majorarea salariului minim brut pe tară cu 75 de lei începând cu 1 iulie 2015. Mentionăm că în analiza cheltuielilor de personal trebuie tinut cont de faptul că în trimestrul I 2015 s-a plătit prima transă aferente plătilor drepturilor stabilite prin hotărâri judecătoresti în sumă de aproximativ 1,5 miliarde de lei.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 2,7% fată de aceeasi perioadă a anului precedent.Cheltuielile cu asistenta socială au crescut fată de aceeasi perioadă a anului precedent cu 7%, fiind influentate în principal de majorarea cu 5% a punctului de pensie începând cu 1 ianuarie 2016 si de dublarea alocatiei de stat pentru copii începând cu 1 iunie 2015.

Cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 7,2 miliarde de lei, respectiv 0,9% din PIB, cu aproximativ 35,2% mai mari comparativ cu aceeasi perioadă a anului precedent.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here