INTERVIU Universitatea de Stat din Piteşti şi-a prelungit sesiunea de înscriere până pe 25 iulie, la specialităţile unde nu se dă examen. Rectorul UPIT, prof. univ. dr. Ionel Didea, explică de ce Universitatea de Stat este cea mai bună alegere pentru cei ce vor să urmeze o facultate.

 

„În această toamnă, vom sărbători 50 de ani de învăţământ universitar la Piteşti, ceea ce spune multe despre tradiţie, performanţe şi profesionalism”


De ce un viitor student ar trebui să aleagă Universitatea din Piteşti? Care sunt atuu-rile UPIT, în competiţia cu alte centre universitare din judeţ şi din ţară?

Universitatea din Piteşti s-a remarcat prin rezultate bune şi prin faptul că reprezintă un punct de referinţă pentru mediul academic. În această toamnă, vom sărbători 50 de ani de învăţământ universitar la Piteşti, ceea ce spune multe despre tradiţie, performanţe şi profesionalism. Studenţii sunt cei care ne certifică munca şi principalul nostru scop. Pentru studenţii de acum şi pentru cei viitori am gândit împreună cu colegii mei, oameni de înaltă valoare ştiinţifică şi morală, un program modern şi eficient, care să aibă în prim plan cadrele didactice şi tinerii. Universitatea din Piteşti are o ofertă educaţională atractivă şi programe de studii în colaborare cu universităţi străine, este o instituţie de renume, aflată în continuă dezvoltare.

Ce facilităţi oferiţi pentru a atrage cât mai mulţi studenţi?
În perioada 12 – 28 iulie, Universitatea din Piteşti are programată prima sesiune de admitere. Cele 11 facultăţi din cadrul Universităţii scot la concurs atât locuri cu taxă, cât şi fără taxă, anul acesta UPIT beneficiind de aproape 800 de locuri subvenţionate la Licenţă şi 400 de locuri subvenţionate la Masterat. Universitatea din Piteşti le oferă o serie de avantaje celor care vor să devină studenţii săi. Printre facilităţi se numără şi reducerea unor taxe cu procente cuprinse între 5 şi 20%. Prima sesiune de înscrieri la studiile de licenţă a început în for­­ţă. Pe 24 iulie afişăm primele rezultate la facultăţile unde s-au dat probe eliminatorii sau concurs, contes­taţiile se depun între 25 şi 27 iulie, iar pe 28 se afişează re­zul­tatele finale. Cea de-a doua se­si­u­ne de admitere va avea loc între 3 şi 17 septembrie. Sunt scutiţi de plata taxei de în­scriere la admitere co­piii cadrelor didactice (în ac­ti­vi­tate, pensionate sau dece­da­te), bursieri ai statului român, or­fani de ambii părinţi, copiii eroilor martiri ai Revoluţiei din Decem­brie 1989 şi cei proveniţi din ca­sele de copii sau din plasament familial. Scutirea de la plata taxelor la concursul de admitere se face numai pe baza actelor originale de înscriere la concur­sul de admitere şi a actelor pre­zentate de candidaţi, din care să rezulte că aparţin categoriilor e­nu­merate. Scutirea de plata ta­xei pentru concurs se face o sin­gură dată în cadrul UPIT. Taxa de în­scriere este de 100 de lei. Ca nou­tate pentru Admi­terea 2012, UPIT a introdus înscrierile on-line pentru studiile de Licenţă, cei care se înscriu prin această modalitate primind o reducere de 20% din taxa de înscriere. În gama facilităţilor aş include şi ofertele noastre pentru cazarea în căminele studenţeşti sau locurile gratuite pentru tabere studenţeşti (la mare şi la munte).

„Mă bazez pe studenţi ca parteneri-cheie în modernizarea Universităţii din Piteşti”

Care sunt specializările care oferă, în opinia dumneavoastră, cele mai mari şanse unui absolvent pentru a-şi construi o carieră de succes?Am fost şi voi fi deschis spre studenţi, am mizat pe ei şi o fac şi acum. Cred că succesul UPIT depinde în mod serios şi de susţinerea şi implicarea studenţilor. Mă bazez pe studenţi ca parteneri-cheie în modernizarea Universităţii din Piteşti şi aş dori să văd din partea lor propuneri legate de modelul de universitate pe care-l vor, de promovarea excelenţei, de creşterea calităţii vieţii lor în universitate, de protecţia lor socială sau de alte teme şi probleme relevante. Pentru mine, ca Rector, toate specializările sunt importante, dar, în funcţie de numărul de înscrieri, până la această oră, cele mai căutate sunt specializările  Mecanică, Sport, Drept şi Ştiinţe Economice.

Spuneţi-ne câte ceva despre baza materială, cadrele didactice şi oferta educaţională a UPIT.
Universitatea din Piteşti dispune de biblioteci moderne, spaţii de cazare, săli de curs cu dotări corespunzătoare, laboratoare de ultimă generaţie, programe atractive de burse, tabere pentru studenţi, un program interesant de evenimente pentru studenţi, cadre didactice axate pe cercetare, editură proprie şi, peste toate, o echipă unită, dornică să demonstreze că atât conducerea, cât şi dascălii pot colabora armonios pentru un ţel nobil: o universitate cu adevărat europeană, bazată pe inovaţie şi prestigiu!

Ce ofertă aveţi şi pentru următoarele trepte universitare, Masterat şi Doctorat?
Admiterea la studiile de Masterat şi sesiunea din toam­nă la cele de Licenţă se des­fă­şoară în pe­ri­oada 3 – 17 septembrie. În­scri­e­rea la concurs se fa­ce din 3 şi până pe 11 septem­brie, proba de aptitudini şi de concurs – pe 12 septembrie, iar rezultatele se vor afişa pe 13 sep­tembrie. Con­testaţiile se depun în maxi­mum 24 de ore, iar înmatri­culările, pe 15 – 16 septembrie. La studiile de Doctorat, înscri­e­rea la concurs se face din 3 şi până pe 14 septembrie. Proba de concurs şi afişarea rezultatelor vor fi pe 14 septembrie. În­ma­triculările au loc pe 17 sep­tem­brie. Taxa de înscriere la concursul de admitere este 100 de lei şi se achită odată cu înscri­e­rea la concurs.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI