Unitatea Militară 01714 Piteşti angajează referent de specialitate, grad II, muncitor calificat IV – lăcătuş mecanic – tinichigiu, trei posturi de referent de specialitate grad III; referent de specialitate debutant şi referent I.

Unitatea Militară 01714 Piteşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:
referent de specialitate, grad III;
muncitor calificat IV – lăcătuş mecanic – tinichigiu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– referent de specialitate, grad III: nivelul minim al studiilor studii superioare militare; pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna” – studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniile/specialităţile: Academia Naţională de Informaţii, Şcoala Militară de Ofiţeri Activi;
pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna” – studii superioare de licenţă – ciclul I în domeniile/specializările: Academia Naţională de Informaţii, Şcoala Militară de Ofiţeri Activi, şi studii de maşter ciclul II în domeniile/specializările: Academia Naţională de Informaţii, Şcoala Militară de Ofiţeri Activi; minimum 6 luni vechime în muncă, minimum 6 luni vechime în specialitate militară.
– muncitor calificat IV – lăcătuş mecanic – tinichigiu:
nivelul minim al studiilor – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; minimum 6 luni vechime în muncă, minimum 6 luni vechime în specialitatea de lăcătuş mecanic sau tinichigiu;
deţinerea unui certifîcat/atestat/diplomă, valabil(ă) care să ateste calificarea în meseria de lăcătuş mecanic – tinichigiu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 16 iunie 2017, ora 14:00: termen limită de depunere a dosarelor;
Evaluarea psihologică va avea loc la structura de psihologie a Unităţii Militare 02606 Bucureşti, str. Antiaeriană nr. 6-8, între orele 0750 – 1600, în perioada 23.06-06.07.2017, iar rezultatul testării este eliminatoriu (apt / inapt).
– Vizita medicală pentru încadrare va avea loc la Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială, str. Mircea Vulcănescu nr. 88, Bucureşti în perioada 10.07-20.07.2017 iar rezultatul este eliminatoriu (apt / inapt).
– Verificările specifice: Prezentarea în data de 24.07.2017 la sediul UM 01714 Piteşti din strada Negru Vodă nr. 55, Judeţul Argeş a candidaţilor declaraţi admişi la primele probe eliminatorii, pentru completarea formularelor în vederea obţinerii avizului de securitate necesar încadrării.
– 18 septembrie 2017, ora 12:00: proba scrisă;
– 22 septembrie 2017, ora 12:00: proba practică;
– 28 septembrie 2017, ora 12:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unităţii Militare 01714 din Piteşti, str. Negru Vodă nr. 55, Judeţul Argeş, telefon 0248/625.700, interior 159.

Unitatea Militară 01714 Piteşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:
3 posturi de referent de specialitate grad III;
referent de specialitate debutant;
referent II.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– referent de specialitate grad III; studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă; cunoscători de limbi străine la nivel avansat (detalii suplimentare se vor obţine personal de către candidaţi, la sediul Unităţii Militare 01714 Piteşti, str. Negru Vodă nr. 55, intrarea prin str. Căpitan Cuţui); minimum 6 luni vechime în muncă, fără condiţii de vechime în specialitate.
– referent de specialitate debutant: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă; cunoscători de limbi străine la nivel avansat (detalii suplimentare se vor obţine personal de către candidaţi, la sediul Unităţii Militare 01714, Piteşti, strada Negru Vodă nr. 55, intrarea prin strada Căpitan Cuţui); fără condiţii de vechime în muncă/specialitate.
– referent II: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
cunoscători de limbi străine la nivel avansat (detalii suplimentare se vor obţine personal de către candidaţi, la sediul Unităţii Militare 01714, Piteşti, str. Negru Vodă nr. 55. intrarea prin strada Căpitan Cuţui);

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 16 iunie 2017, ora 14:00: termen limită de depunere a dosarelor;
– 20 septembrie 2017, ora 12:00: proba scrisă;
– 26 septembrie 2017, ora 12:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unităţii Militare 01714, Piteşti, str. Negru Vodă nr. 55, judeţul Argeş, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare, telefon 0248/625700, int. 159.

Comments

comments