Judecătorii Curţii de Apel Piteşti se pregătesc de proteste! De la 1 ianuarie reduc programul de judecată

În cadrul Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Curții de Apel Piteşti, convocată conform dispoziţiilor legale, în ședința din data de 11.12.2023, având pe ordinea de zi analizarea oportunității adoptării unei măsuri cu privire la neplata drepturilor salariale neplafonate şi a drepturilor salariale rezultând din hotărâri judecătorești, respectiv tranșa aferentă anului 2023, s-au solicitat următoarele:

  • asigurarea, în regim de urgenţă, a fondurilor pentru plata integrală a salariilor acordate prin acte administrative de salarizare în anul 2023, precum şi plata tranşelor din hotărârile judecătoreşti definitive, respectiv actelor administrative de salarizare scadente în anul 2023;
  • prevederea în bugetul pentru anul 2024 a fondurilor necesare plăţii integrale a salariilor şi altor drepturi de natură salarială rezultând din hotărâri judecătoreşti, precum şi plata drepturilor salariale recunoscute prin acte administrative, aferente perioadei 30 decembrie 2021 – până la zi.

Judecătorii prezenţi au hotărât adoptarea unei forme de protest constând în reducerea activităţii de judecată după data de 1 ianuarie 2024, în cazul în care nu vor fi plătite drepturile salariale care fac obiectul revendicărilor” anunță Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Curţii de Apel Piteşti, sub semnătura purtătorului de cuvânt al instituției, judecător Ion Rebeca.

De asemenea, în cadrul adunării s-a hotărât şi susţinerea revendicărilor personalului auxiliar de specialitate şi conex din cadrul instanţelor de judecată.

Trebuie precizat că plata cu întârziere a drepturilor salariale restante care au fost eşalonate ani la rândul, începând cu O.U.G. nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar a început să fie sancţionată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ultima hotărâre, cea în Cauza State şi alţii contra României din data de 30 martie 2023 pronunţând condamnarea statului român pentru eşalonarea în mod nepermis a plăţii sumelor datorate de instituţiile publice.

Astfel, în cadrul acestei hotărâri s-a statuat că reprezintă o încălcare a art. 6 din CEDO şi a art.1 din Protocolul nr. 1, adiţional la Convenţie, neexecutarea sau executarea întârziată a deciziilor interne date în favoarea reclamanţilor.

Or, stagnarea executărilor silite prin instituirea unei noi proceduri de eşalonare în tranşe a sumelor datorate sau de neplată a tranşelor astfel stabilite nu poate decât să atragă acumularea unor dobânzi penalizatoare care pun presiune tot pe bugetul de stat” mai anunță protestatarii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.