Încep lucrările de restaurare a Muzeului Județean Argeș! Joi, 8 iulie 2021, se va da ordinul de începere a lucrărilor pentru obiectivul “Restaurarea Muzeului Judeţean Argeş – consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural”, proiect implementat de Consiliul Județean Argeș și finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural.
Obiectivul general al proiectului constă în impulsionarea dezvoltării locale prin consolidarea, protejarea, valorificarea patrimoniului cultural al Muzeului Judeţean Argeş, monument istoric de categoria A.
Investiția presupune îmbunătăţirea infrastructurii Muzeului Judeţean Argeş, precum și creşterea gradului de expunere a muzeului după finalizarea lucrărilor de intervenţii, prin digitizarea acestuia.
Astfel, în cadrul proiectului sunt prevăzute următoarele lucrări:
lucrări complexe de realizare a consolidărilor structurale, de eliminare a igrasiei, de refacere a finisajelor deteriorate, de refacere a învelitorii din tablă, a instalaţiilor sanitare şi de încălzire;
– lucrări de restaurare a subsolului, parterului, etajului, șarpantei şi învelitorii
– lucrări de conservare-restaurare a componentelor artistice, atât în ceea ce priveşte stucatura, cât şi pentru pictură.
CONTRACTUL DE PROIECTARE, EXECUȚIE LUCRĂRI ȘI DOTARE a fost încheiat cu ASOCIEREA dintre S.C. RBS AG CONSTRUCT S.R.L.,S.C. ROCANDRA ACTIV S.R.L.,S.C. POLARH DESIGN SR.L.
Valoarea totală a investiției este de 19.111.698,45 lei cu T.V.A. din care:
▪️proiectare și asistență tehnică 649.395,52 lei;
▪️ execuție lucrări 18.462.302,93 lei.
Durata de execuție a lucrărilor este de 22 de luni (iulie 2021 – aprilie 2023).

Comments

comments