În domeniul relaţiilor de muncă, în perioada 28 – 29 aprilie au fost efectuate 25 controale fiind aplicate 7 sancţiuni, din care 4 amenzi aplicate pentru munca fără forme legale, valoarea lor fiind în sumă de 70.000 lei.

 

Unităţile depistate ca practicând muncă fără forme legale au fost în număr de 4, iar persoanele depistate fără forme legale au fost în număr de 7. Valoarea totală a amenzilor aplicate este de 70.000 lei.

Deficienţe constatate în domeniul relaţiilor de muncă: primirea la muncă a persoanelor fără încheierea în formă scrisă a unui contract individual de muncă (muncă la negru); constituire garanţii materiale la salariaţi fără gestiune; netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor; neînmânarea salariatului anterior începerii activităţii a unui exemplar din contractul individual de muncă.
           
Au fost sancţionate următoarele societăţi: SC MINIBAR ANGELS STAR SRL – 20.000 lei; SC SINCRON TRANS CONSTRUCT SRL – 20.000 lei; PF UNGUREANU MARIUS BOGDAN – 20.000 lei; LE STIL CLASIC SRL – 10.000 lei.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în perioada 28 – 29 aprilie, privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 25 controale şi 14 angajatori au fost sancţionaţi. Au fost aplicate 17 sancţiuni din care 3 amenzi, valoarea totală a acestora fiind de 8.500 lei.                                                                                                                                                                      

Deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: balustrade solide având cel puţin o bordură şi mână curentă; planul de montare, utilizare şi demontare a schelei.
Au fost sancţionate următoarele societăţi: SC EDIL STAR MONOINDUSTRY SRL; SC APARTAMENTUL SA; SC LE STIL CLASIC SRL.

Campania de construcţii face parte din acţiunea 12 din Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii.

Priorităţile pentru perioada următoare stabilite în activitatea ITM Argeş se subscriu Proiectului „Combaterea muncii la negru si sporirea securităţii muncii în România prin îmbunătăţiri de structură şi proces, în cadrul Inspecţiei Muncii” – SMIS 48591: urmărirea îndeplinirii măsurilor stabilite în urma controalelor efectuate; continuarea efectuării de controale pentru identificarea cazurilor de muncă fără forme legale prin acţiuni de control pe tot parcursul zilei (se continuă activitatea şi în tura de după-amiază); aspectele de mai sus se vor derula pe linia celor două direcţii: relaţii de muncă şi sănătate şi securitate în muncă.

În perioada următoare se aşteaptă finalizarea propunerilor adresate forurilor superioare pentru reînfiinţarea punctelor de lucru din localităţile Câmpulung şi Curtea de Argeş şi, respectiv, dotarea Inspectoratului cu maşini de teren Duster care să permită accesul în zone greu accesibile. Acţiunea a fost iniţiată şi sprijinită de Instituţia Prefectului judeţului Argeş.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI