41 de ani de la devastatorul cutremur din 4 martie 1977. Cum a reacţionat Ceauşescu

Unul dintre cele mai mari dezastre naturale care au lovit România a fost cutremurul din 4 martie 1977. Acesta s-a produs la ora 21:22 a avut magnitudinea de 7,2 pe scara Richter și o durată de 55 de secunde. Devastatorul cutremur din 1977, care a pus România la pământ, a făcut, în mai puţin de un minut, peste 1.500 de victime.

Cum au reacţionat autorităţile vremii, aflăm din stenogramele şedinţei Comitetului Politic Executiv din data de 5 şi 6 martie 1977. Stenogramele celor două şedinţe au fost făcută publice de Arhivele Naţioanele.

Tov. Nicolae Ceauşescu: Să vedem care este situaţia.

Tov. Dincă Ion: Pe Capitală, tovarăşe secretar general, 884 de apartamente avariate. Clădirile evacuate sînt supuse prăbuşirii în număr de 4, plus 2 spitale dărîmate. La ora actuală sunt 259 de morţi, răniţi 1361. ca morţi vor fi mult mai mulţi după ce vom avea rezultatul final. Avem 25 de staţii de alimentare cu energie electrică avariate. Cea mai mare este la UMGB.

Tov. Nicolae Ceauşescu: M-am dus unde a fost cofetăria Scala. În loc să intre în cofetărie din magazinul de alături, vor să ajungă de sus. Cum se întîmplă în caz de bombardament? Se intră pe dedesupt, intri cum poţi. Le este frică că o să le cadă clădirea în cap. Acelaşi lucru este şi la cealaltă cofetări. La fel, se putea intra pe laeral. Trebuie spart peretele şi intrat, dar lor le este frică că o să cadă blocul pe ei.

Tov. Ion Coman: Am fost acolo la 4 dimineaţa. S-a atacat din trei părţi.

Tov. Nicolae Ceauşescu: Una este să se atace de sus şi altceva este să intri în cofetărie din lateral. Se putea face o gaură în magazinul de alături, care se putea face în 10 minute şi se putea intra în cofetărie. Acolo sunt plăcile alea de beton care nu se prăbişesc şi nu este pericol. Şi chiar dacă se prăbuşesc, trebuie făcut ceva. Am intrat acolo cu ei şi le-am spus unde să facă gaura. Am găsit un inginer care a spev zileius că este de la minister şi că el nu are curaj să intre. Toţi stau şi se uită. Lângă Ministerul Comerţului Exterior se putea intra prin casa de alături. Nu aveau cu ce să se suie sus. Din casa aceea se putea intra în subsoluri, se putea sparge, controla fiecare şi căutaţi oameni. Nu s-a acţionat să se vadă pe iunde se poate pătrunde. Altceva este pînă totul de deasupra. Trebuie intrat pe lateral. Aici, lîngă noi, este acelaşi lucru. Ne se poate în felul acesta. Şi peste tot s-a procedat aşa, dar în toate blocurile se putea intra dintr-o parte sau alta. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: În provincie care este situaţia?

Tov. Ilie Verdeţ: În Craiova sunt 20 de morţi.

Tov. Teodor Coman: 30 de morţi, ni s-a comunicat dimineaţă.

Tov. Ilie Verdeţ: Bucureştiul, Brăila, şi Galaţul au avut mai mult de suferit. Aici nu sînt însă cuprinse cuprinse localităţile mai mici, unde nu s-a reuşit să se meargă în această noapte. La calea ferată din cîte ştim numai într-un singur loc s-a produs avarii. A apărut o fisură la Poiana Uzului, la Borzeşti s-au văzut nişte fisuri prin care nu trece apa. În rest, sînt informat că nu sănt probleme. 

Tov. Ion Dincă: Sînt o serie de defecţiuni în alimentarea cu energie electrică din cauza stării transformatoarelor.

Tov. Nicolae Ceauşescu: Să fim atenţi să nu dăm drumul la gaze şi instalaţii.

Tov. Ilie Verdeţ: Au venit din toată ţara echipe pe linie de energie electrică şi gaze pentru controlul şi repapaţia acestora.

Tov. Paul Niculescu: La Plopeni s-a prăbuşit un cămin de nefamilişti. Cînd am plecat azi dimineaţă de acolo erau 5 morţi şi 24 vii, au murit însă în Ploieşti şi în alte localităţi: 24 erau la ora 5 dimineaţă. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Cred că trebuie să găsim măsuri în continuare să scoatem lumea de sub dărîmături şi aceasta cu prioritate. Acolo unde au fost şi magazine, în Noi nu ne adresăm la nimeni să cerem ceva. Nici în ţări socialiste. Dacă nu se simt, nu se simt. măsura în care nu sânt stricate să se scoată totul. Am văzut la un magazin unde nu mai era rost să rămînă mobile etc., să evacuăm imediat imobilele. Al doilea lucru: să facem o comisie imediat pentru a identifica toate blocurile care au avarii şi cu evacuarea imediată a populaţiei pentru că dacă mai vine un cutremur şi de intensitate mai mică, se pot produce pagube. Asta este valabil nu numai în Bucureşti, ci şi pentru celelalte judeţe care au avut de suferit. Să oprim în Bucureşti complet aprovizionarea cu gaze, pînă nu vom face verificări, pentru că deja nu este prea frig şi se vor produce incendii. Să punem la punct energia electrică, alimentarea cu apă şi canalizarea pentru a asigura măsurile necesare de igienă. Însă să raţionalizăm deocamdată consumul de apă. Să punem brutăriile în funcţiune ca să asigure pîine şi să vedem, în general, toate problemele aprovizionării, sub control, să nu lăsăm pe nimeni să facă stocuri (…).

Tov. Nicolae Ceauşescu: Din spitale, totă lumea care stă în semiinternare, să fie trimişi imediat acasă pentru a putea să folosim spitalele pentru răniţi. Începînd cu Eliasul să scoatem totul şi să folosim pentru accidentaţi. Pentru a putea să facem faţă să vedem la cîteva institute să trimitem studenţii la muncă şi să luăm căminele care sînt bune şi să le dăm la cetpţeni. Să vedem în două ore şi cum dăm aceste locuinţe ca să putem adăposti populaţia, să vedem şi cîteva blocuri care sînt finisate ditre acestea noi, fără o reparaţie propriu-zisă. Vom vedea după aceea. Pentru Piteşti, Ploieşti, Dîmboviţa, să stabilim şi să vedem să trimitem membrii Comitetului Politic Executiv, să repartizăm pe membrii Comitetului Central şi activiştii din Bucureşti. Toţi trebuie să fie pe teren. Să vedem şi celelalte judeţe şi în rapot cu aceasta să stabilim şi cum să le repartizăm (…). Trebuie luate măsuri pe linie de partid, UTC, cu sindicatul ca oamenii să nu stea pe străzi. Trebuie să-i evacuăm pentru a nu încurca circulaţia, să organizăm echipe pentru că numai armata nu poate face faţă singură. Asupra acestor măsuri, redactate într-o formă mai bună, desigur, să fie informată opinia publică prin radio şi televiziune că a fost o şedinţă scurtă a Comitetului Politic Executiv care a stabilit următoarele, aşa cum au fost stabilite. Şi să precizăm toată gama, inclusiv aceasta că organizăm detaşamente pentru a participa la lucrări în mod organizat şi să-şi vadă lumea de activitate. Aceasta propunem. Facem repartiţia acum sau după teleconferinţă? Trebuie neapărat încă de azi să evacuăm aceste case care sînt distruse pentru că după experienţa chineză, a doua zi la aceeaşi oră, s-a repetat după intensitatea mai mică. Eu cred că Dincă să se şi ducă, să stîngă biroul şi să stabilească. Am să te caut că trebuie să merg şi eu în toată Capitala să vedem mai bine. Sediul de la Capitală cum este?

Tov. Ion Dincă: Ca şi la Comitetul Central.

Tov. Nicolae Ceauşescu: Comerţul exterior trebuie continuat. Totul să funcţioneze normal… Trebuie  imediat să chemăm echipe pentru verificarea barajelor. La Argeş sî se ducă pe teren, nu să aştepte informaţiile primite. Să meargă cu aparaturile, să formeze echipe care să verifice barajele mari, inclusiv pe Dunăre să verificăm barajul pe care îl facem cu iugoslavii. Avem celelalte baraje interioare, Argeş şi Bicaz.

Stenograma şedinţei Comitetului Politic al CC al PCR din ziua de 6 martie 1977

Tov. Nicolae Ceauşescu: Tovarăşe Coman, răspunzi de toate problemele acestea. Cum răspunzi? Nu au ce le trebuie pentru lucrări. Nu au nici o concepţie, nu au scări să urce sus. Acolo sunt încă oameni şi nu există scări să urce. Avem scări de pompieri dar nu au fost aduse unde trebuie. Nu se răspunde stînd în birou şi dînd ordine. Totul trebuie văzut la faţa locului. Ne-am învăţat numai să raportăm fără să facem nimic. Eu am fost acolo. (…)

 Tov. Elena Ceauşescu: Am găsit la unul din blocuri un băiat tînăr, un ofiţer cu mănuşi în mâini care nu făcea nimic şi de care nu asculta nimeni. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Deci problema care este în Capitală este proasta organizare pentru a salva oamenii din aceste locuri. Trebuia intrat şi făcute găuri în blocurile de alături, că le raparăm noi pe urmă. În primul rând trebuia făcut tot ce se putea pentru oameni. 

Tov. Ion Coman: Cînd s-a prăbuşit blocul Carlton s-a făcut un tunel ca să se ajungă la subsol.

Tov. Elena Ceauşescu: În timpul burgheziei primul lucru care s-a făcut a fost să se pătrundă la oameni. Noi vorbim acum de umanism. Primul lucru trebuia făcut pentru salvarea oamenilor nu pentru strîngerea hainelor şi căutarea actelor de identitate. La oameni nu se gîndesc absolut deloc.

Tov. Nicolae Ceauşescu: În Capitală această problemă este sub orice critică de prost organizată. Nici tovarăşul Dincă nu a făcut nimic… Trebuiau chemaţi şi cascadorii care s-au oferit singuri să ajute. Au spus că ei sînt învăţaţi să umble peste tot. 

Tov. Elena Ceauşescu: Cascadorii aceştia – 10 – 15 oameni – s-au oferit singuri. Dar am văzut că nu ne interesează oamenii. Ne interesează mai mult o maşină, un drum, un buletin de populaţie, banii. Este revoltătoare această concepţie. 

Tov. Elena Ceauşescu: Îmi era şi ruşine cînd am auzit ce se spunea aseară la presă. Toată lumea vedea că lucrurile erau altfel decît se spunea. Gărzile patriotice nici nu erau mobilizate. Stăteau cîţiva soldaţi în jurul blocurilor căzute şi se învîrteau în jurul lor. 

Tov. Elena Ceauşescu: Am văzut pe unii care stăteau şi numărau inele de perdele, făceau inventarul. Asta era cel mai urgent de făcut? 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Oamenii stau în stradă cu copiii, noi hotărîm cum să facem şi pe urmă nu rezolvăm nimic. Nu sîntem în stare ca într-o zi să rezolvăm problema aceasta! Am spus că, dacă nu aveţi unde să-i cazaţi, să luaţi hotelurile. Aţi spus că nu este nevoie de hoteluri, dat oamenii sînt în stradă. Nu se poate lucra așa!

Tov. Elena Ceauşescu: Vin elveţienii, vin oameni din afară să ne ajute şi noi ce facem? Îmi este şi ruşine cînd văd cum se comportă unii! 

Tov. Elena Ceauşescu: Parcă a dispărut sentimentul de omenie! 

Tov. Nicolae Ceauşescu. Se lucrează birocratic. Îmi este greu să înţeleg toate acestea! (…) Unde este blocul acela înclinat au tras cu tancurile de el, n-au reuşit să facă nimic şi după aceea s-au dus să ceară aprobare ca să-l arunce în aer. În loc să încercaţi să intraţi cu scări, vor vreţi să dinamitaţi. Celor de acolo le este frică să nu cadă blocul pe ei. Pe un inginer îl dusese mintea să pună exploziv să arunce blocul în aer. 

Tov. Ion Coman: Le-am spus şi eu că sînt nebuni dacă vor să arunce în aer. I-au oprit geniştii. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: O lată problemă. Ţinînd seamă că mulţi tot declară că sînt gata să ne dea ajutor, le-a spus tovarăşilor, dat vreau să spun şi Comitetului Politic Executiv ca să le transimtem că avem nevoie de ajutot, pentru că pagubele sînt foarte mari. Ne interesează şi pături şi medicamente, dar în primul rînd alimente şi ajutor în aparatură, în repararea utilajelor. Nu mă refer la toţi, ci la ţările acestea dezvoltate, care spun că este gata să ne ajute. Carter a tot făcut declaraţii că este gata să ne ajute. Să fie chemat chiar azi ambasadorul SUA şi să i se spună că am saluta un ajutor. Avem pagube mari în locuinţe. Nu cerem materiale de construcţii, că o să facem noi un efort, dar o să restrîngem exportul. (…) Să spunem oficial totul cînd faceţi declaraţia. Să-i primim şi pe cei din RFG şi Elveţia care vor să vină cu cîinii şi să-i punem să lucreze. Deci, în felul acesta să procedăm. Noi nu ne adresăm la nimeni să cerem ceva. Nici în ţări socialiste. Dacă nu se simt, nu se simt.  

Tov. Dumitru Popescu: Dar să-i popularizăm pe cei care ne dau.

 Tov. Nicolae Ceauşescu: Dacă dau ceva mai serios, cum a dat Nixon 10 milioane de dolari, atunci merită să-i popularizăm. Sau cum ne-au dat chinezii 50 de milioane de dolari şi 300 milioane ioani. Tov. Kosîghin spunea atunci că de ce trebuie să le mulţumim chinezilor pentru cei 300 milioane? I-am spus atunci: daţi şi voi şi vă mulţumim şi vouă. Aceasta este problema care se pune în legătură cu ajutoarele.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here